Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
9 organisaties waren aanwezig op de marktinformatiedag exploitatie binnensportaccommodaties en zaal Pica Mare
9 organisaties waren aanwezig op de marktinformatiedag exploitatie binnensportaccommodaties en zaal Pica Mare (Foto: )

9 organisaties tonen belangstelling voor exploitatie Pica Mare

  •   252 keer gelezen

GENNEP | De gemeente Gennep heeft aangekondigd dat er 9 organisaties zijn met belangstelling in de exploitatie van binnensportaccommodatie Pica Mare. Dit zijn zowel landelijke als lokale organisaties. Maandag 22 juni organiseerde de gemeente een zogenaamde marktinformatiedag in zaal Pica Mare, waar alle geïnteresseerde organisaties informatie konden inwinnen wat betreft de exploitatie. Eind september wordt bekend gemaakt welke organisatie de exploitatie op zich mag nemen. 

De gemeente heeft wat betreft deze exploitatie een andere weg ingeslagen. De nieuwe exploitant wordt gezocht aan de hand van de zogenaamde Rapid Impact Contracting (RIC) methodiek. Hierin wordt de aanbesteding gebaseerd op een lijst van ambities, opgesteld in samenwerking met de gebruikers van de sportlocaties. Voorheen werd dit nog gedaan aan de hand van een lijst met eisen. “Het is een inspirerende aanbestedingsvorm om tot nieuwe, kwalitatief hoogwaardige exploitatievormen te kunnen komen”, aldus een van de aanwezigen.

Wethouder Peperzak presenteerde de algemene ambities, onder meer aan de hand van de Global Goals die Gennep nastreeft. Vervolgens ging KplusV, ontwikkelaar van de RIC-Methodiek, nader in op de RIC-methodiek en het Programma van Ambities. In samenwerking met de gebruikers zijn door de gemeente de volgende ambities opgesteld:

  • Het maximaal ondersteunen van gezondheid en welzijn vanuit uitstekend functionerende sport- en cultuurcentra.
  • Bijdragen aan duurzame en (circulair) verantwoorde sport- en cultuurcentra.
  • Optimaal bijdragen aan waardig werk en een inclusieve samenleving.
  • Blijvend bouwen aan een effectief partnerschap tussen alle betrokken partijen.
  • Het betalen van een realistische en eerlijke prijs.

Uiteraard waren er namens de organisaties ook diverse vragen met betrekking tot de exploitatie en de opgestelde ambities. Hoe kan binnen deze methodiek objectief beoordeeld worden? Welke randvoorwaarden worden bij inschrijving meegegeven? Deze vragen werden deels ter plekke beantwoord, deels zal dit gebeuren in de zogeheten leidraad die beschikbaar komt op 6 juli.

Verschillende partijen
Van de verschillende partijen die interesse hebben, zijn er verschillende lokale maar ook diverse landelijke. Een samenwerking tussen verschillende partijen is, volgens de gemeente, ook goed mogelijk. Een aantal lokale partijen hebben aangegeven hier dan ook over na te denken. De huidige exploitant, OptiSport, heeft ook de interesse in de exploitatie en was dan ook aanwezig bij de bijeenkomst.

Alle geïnteresseerde ondernemers hebben tot 12 augustus 2020 de tijd om hun inschrijving in te dienen. Daarbij zullen zij moeten aangeven op welke wijze zij hun VAK (Visie, Aanpak, Kunde) verstaan om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de opgestelde ambities. 

De winnaar
Eind september wordt de winnende partij bekendgemaakt, waarna het echte werk begint: gemeente en opdrachtnemer(s) gaan dan als partners aan de slag om tot een werkbare overeenkomst te komen. Met als uiteindelijk doel de sport- en cultuuraanbieders in de gemeente zo optimaal mogelijk te faciliteren in het doen waar zij goed in zijn en de inwoners van gemeente Gennep goede en goed beheerde voorzieningen te bieden.

Meer berichten