Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
Henk Geene uit Wanroij: Ouderen verzekeren van zorg.
Henk Geene uit Wanroij: Ouderen verzekeren van zorg.

(Voor)zorgcirkels: we gaan elkaar helpen

  •   274 keer gelezen

Al ruim twee jaren is Henk Geene uit Wanroij bezig om in het Land van Cuijk oudere inwoners voor te bereiden op hun toekomst: zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen met of zonder lichte gebreken.

door Lidwien Buné

De Mottoendreef in Cuijk-Noord wordt een pilotproject omdat daar voornamelijk ouderen boven de 70 jaar wonen. Maar waar start je als je een project op gaat zetten van 'ouderen gaan elkaar helpen'?

Henk Geene: “Mijn ervaring is dat je het best voorzichtig kunt starten. Begin niet meteen te spreken over hulp en zorg voor elkaar, maar met het gesprek over de vraag hoe je je kunt voorbereiden op een situatie van zorgafhankelijkheid. Iedereen is nog gezond, maar wat doe je als je iets overkomt? Wat voor hulp en zorg is er dan nodig? Je gaat elkaar uit voorzorg opzoeken, wanneer er nog niets aan de hand is. Je maakt een paar eenvoudige afspraken met elkaar en legt die ook vast “voor het geval dat”. De (voor)zorgcirkel biedt de zekerheid en veiligheid voor het geval je iets overkomt. Het is vergelijkbaar met de zorgverzekering die kosten vergoedt bij respectievelijk ziekte, met dit verschil dat de voorzorgcirkel gratis is.
Natuurlijk staat het de deelnemers aan een dergelijke (voor)zorgcirkel vrij om ook mensen lid te laten worden die al zorgafhankelijk zijn. Daarmee wordt de voorzorgcirkel een zorgcirkel. Een ander belangrijk voordeel van deze zorgcirkels is het voorkomen van en eventueel het opheffen van eenzaamheid en angst. Als de voorzorgcirkel er eenmaal is, dan heb je met elkaar een structuur opgezet waarbinnen bestaande en nieuwe problemen opgelost kunnen worden. Het geeft een geruststellend gevoel als je weet dat je iets geregeld hebt als je wat overkomt. Met name alleen wonende ouderen en ouderen die mantelzorger zijn van hun zorgafhankelijke partner, zijn kwetsbaar als hen iets overkomt.

Voor dit pilotproject ‘voorzorgcirkel’ aan de Mottoendreef worden vrijwilligers gezocht. Zij krijgen een gedegen theoretische en praktische opleiding en gaan daarna bij de mensen langs om deelnemers te werven. Deze opleiding zal medio september beginnen.

Voor meer info kunt u terecht bij Henk Geene: henkgeene3@gmail.com en telefoonnummer 06-54223916.

Meer berichten