Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
De woonwagenstandplaats aan de Davidlaan in Gennep. (foto: Jos Gröniger)
De woonwagenstandplaats aan de Davidlaan in Gennep. (foto: Jos Gröniger)

Gennep zoekt locatie voor centrale standplaats voor woonwagens

  •   179 keer gelezen

GENNEP | De gemeente Gennep beraadt zich over de realisatie van een centrale standplaats voor woonwagens. Uit een provinciaal uitgevoerd behoefteonderzoek is gebleken dat er tien geïnteresseerden zijn om zich in Gennep te vestigen. Een locatie voor een centrale standplaats is er vooralsnog niet. Vast staat wel dat een nieuwe plek ruimte gaat bieden aan maximaal tien wooneenheden.

door Jos Gröniger

Dat blijkt uit een rapport dat bureau Companen opstelde nadat het afgelopen jaar een behoeftepeiling gehouden heeft in alle Limburgse gemeenten. Voor het onderzoek werden bijna elfhonderd adressen aangeschreven. De toonde interesse bedraagt ongeveer vijftig procent. De enquête werd gehouden nadat minister Kajsa Ollongren in juli 2018 het Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid aanbood aan alle Nederlandse gemeenten. Daarin was de Rijksvisie op het standplaatsenbeleid verwerkt.

Het onderzoek dat in de eerste plaats bedoeld was om de behoefte aan standplaatsen voor woonwagenbewoners in kaart te brengen is gericht op een periode van tien jaar (2030). Secundair levert het onderzoek de onderbouwing of overheden kiezen voor een provinciaal dan wel regionaal instrument waarmee de actuele behoefte aan woonwagenstandplaatsen bijgehouden wordt. Dat kan bijvoorbeeld door het hanteren van een wachtlijst. De onderzoekers brachten daarbij in kaart hoe groot de behoefte is zich in een bepaalde gemeente te huisvesten. De enquête richtte zich op de wens op korte termijn (binnen twee jaar), middellange termijn (twee tot vijf jaar) en lange termijn (tussen nu en 2030).

Er zijn echter voorwaarden gesteld. “Gegadigden voor een woonwagenstandplaats in onze gemeente moeten wel binding met Gennep hebben. Zij moeten er gewoond hebben, of er familierelaties hebben”, aldus wethouder Rob Peperzak.

In de buurgemeenten Bergen en Mook en Middelaar zijn ook woonwagenvoorzieningen. Bergen kent vier plaatsen op De Flammert. In Molenhoek is aan de Stationstraat een locatie met vier chalets. Deze plaatsen met chalets worden door wooncorporatie Destion verhuurd.

Tot aan de jaren zeventig in de vorige eeuw kende de Niersstad een kamp aan de Brugstraat. Medio jaren ’90 werden er in diverse kernen gedecentraliseerde plaatsen gerealiseerd. De woonwagenbewoners zouden moeten integreren in de samenleving, en daarom werden hen plaatsen in wijken toegewezen. Door het gebrek aan belangstelling voor deze ‘aangewezen’ plaatsen, was de bezettingsgraad laag. Op diverse plaatsen trad verpaupering op, waarna de standplaatsen gesaneerd werden.

Momenteel telt Gennep een standplaats aan de Davidlaan. Deze plaats is al jaren in gebruik en wordt aan de gebruikers verhuurd door de gemeente. Deze bestaande standplaats is niet groot genoeg om in de toekomst aan de interesse van tien belangstellenden te voldoen. Gennep vond wooncorporatie Destion bereid chalets te realiseren voor de doelgroep. In de zoektocht naar een geschikte locatie vraagt Destion op haar beurt de hulp van de gemeente, die een quickscan naar mogelijke locaties uitvoerde. Gennep verlegt met een ontwikkelaar en grondeigenaar in de gemeente. Het staat niet vast dat deze mogelijkheden ziet voor dergelijke woningen in zijn programma. Het kan daardoor langer duren voordat een geschikte locatie voor de toekomstige woonwagenbewoners gevonden wordt.

Meer berichten