Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek

SWOC vacature vrijwilligerswerk

  •   100 keer gelezen

CUIJK | Per direct zoekt het bestuur van SWOC een bestuurslid met de portefeuille ‘ondersteuning’. De portefeuillehouder is onder andere de schakel tussen het bestuur en het begeleidingsteam IBB (Individuele Belangenbehartiging). 

IBB is een samenwerkingsverband tussen KBO Cluster Cuijk en SWOC. IBB omvat vier diensten: de vrijwillige ouderenadviseur, de vrijwillige belastinginvulhulp, de vrijwilliger van de thuisadministratie en de cliëntondersteuner.

Taakomschrijving
Taakomschrijving van de portefeuillehouder: Hij/zij is op de hoogte van de stand van zaken binnen bovengenoemde diensten en signaleert knelpunten en ontwikkelingen; is aanwezig bij bijeenkomsten van bovengenoemde diensten en ontvangt alle verslagen van de bijeenkomsten; denkt mee over thema’s van de deskundigheidsbevordering ten behoeve van de uitvoerende vrijwilligers; denkt mee over de aanpak van de jaarlijkse vrijwilligersochtend in maart en de jaarlijkse bedankavond voor alle vrijwilligers; werkt samen met de sociaal werkers van Sociom; heeft mede inbreng ten behoeve van het jaarverslag van SWOC; en heeft mede inbreng ten behoeve van diverse beleidsstukken van SWOC.

Belangrijk is het bestuurlijk inzicht: Hij/zij is zowel bekend met de werkvloer, het contact met de vele vrijwilligers, als met het bestuurlijk niveau. Daardoor weet hij/zij wat er speelt in de verschillende lagen van de organisatie en welke belangrijke items daar leven.

Informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bert van der Wielen, voorzitter SWOC. E-mail: sectoractiviteiten@swocuijk.nl of mobiel: 06-25082716.

Verdere informatie is te vinden op de website: www.swocuijk.nl

Meer berichten