Nieuwe regionale woonvisie: meer kwalitatief wenselijke woningen | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
De Regionale Woonvisie Noord-Limburg gaat sturen op de realisatie van kwalitatief wenselijke woningen.
De Regionale Woonvisie Noord-Limburg gaat sturen op de realisatie van kwalitatief wenselijke woningen. (Foto: )

Nieuwe regionale woonvisie: meer kwalitatief wenselijke woningen

  •   keer gelezen

GENNEP | Gemeente Gennep heeft een nieuwe regionale woonvisie gepresenteerd welke beter moet aansluiten bij de woonvraag van de bevolking. In Noord-Limburg lijkt er meer sprake te zijn van een niet goed op de bevolking aansluitend aanbod, dan van een acuut woningtekort. Nu de oude woonvisie van afloopt gaat gemeente Gennep hier bij de nieuwe woonvisie rekening mee houden. De nieuwe woonvisie wordt gestuurd door de “realisatie van kwalitatief wenselijke woningen op de juiste locatie en voor de juiste doelgroep.”

“Landelijk wordt er volop gesproken over een woningtekort. Daar waar het in andere delen van Nederland vooral gaat over woningaantallen (de Randstad), hebben we in Limburg, ook in Noord-Limburg, vooral een kwaliteitsopgave om woningvraag en woningaanbod op elkaar aan te laten sluiten.” aldus gemeente Gennep. De nieuwe ‘Regionale Woonvisie Noord-Limburg 2020-2024’ gaat in op deze kwaliteitsopgave. Kort gezegd houdt de nieuwe woonvisie in dat er meer gebouwd wordt naar de behoefte van de bewoners. “Er worden dit maal geen getallen meer genoemd maar een richting gegeven waar de woonvesting naartoe moet gaan.” aldus wethouder Rob Peperzak.

Huidige woningvoorraad
De huidige woningvoorraad bestaat volgens de gemeente grofweg voor de helft uit kleinere, eengezinswoningen in de huursector. De andere helft bestaat juist uit de grotere, betaalde eengezinswoningen. Er moet een transitie in gang gezet worden wat ervoor zorgt dat deze voorraad beter gaat aansluiten bij de Gennepse inwoners, en bij de mensen die mogelijk in de toekomst zich in de gemeente willen huisvesten.

Woningverdunning
Immers is er landelijk sprake van een zogenaamde woningverdunning. Dit betekent dat de hoeveelheid mensen per huishouden steeds verder afneemt. Mensen wonen langer alleen, krijgen minder kinderen of blijven tot hogere leeftijd zelfstandig wonen. Hier moet het woningaanbod beter op aansluiten. Dit houdt in dat er andere, vaak kleinere woningen moeten worden gerealiseerd om te kunnen voldoen aan ieders woonbehoeften. Dit kan onder andere bereikt worden door meer woningen bij te bouwen. Daarnaast zijn er ook kansen in het herstructureren van bestaande panden. Immers kan een groot pand, voorheen bedoeld voor een grote familie, ook opgesplitst worden in twee kleine woningen.

Afstemmen
Door het loslaten van de harde cijfers wordt de woningbouw afgestemd op de behoefte van de bevolking. Ook wordt de natuurlijke groei van de kernen minder beïnvloedt. Er wordt aangegeven dat bij het bouwen van nieuwe woningen wel gekeken wordt naar het woningaanbod in de regio. Indien nodig wordt het aanbod hierop afgestemd. De woningvoorraad van de omliggende Limburgse gemeenten heeft dus invloed op de eventueel bij te bouwen woningen. Zo wordt voorkomen dat de omliggende gemeenten binnen het Limburgse staatsbestel elkaars woningaanbod ‘kannibaliseren’.

Wethouder Peperzak geeft aan “Absoluut blij te zijn met de nieuwe woonvisie.” Zowel in de nieuwbouw als bestaand vastgoed wordt de woonkwaliteit verbeterd. Niet alleen de bestaande bewoners maar ook de toekomstige hebben hier voordeel van.

Meer berichten