Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
De SWOGB hoopt dat corona geen roet strooit over de activiteiten in september. Als we ons samen houden aan de richtlijnen, staan we sterk.
De SWOGB hoopt dat corona geen roet strooit over de activiteiten in september. Als we ons samen houden aan de richtlijnen, staan we sterk. (Foto: )

"Drie vacatures bij het Algemeen Bestuur"

  •   keer gelezen

BOXMEER | De SWOGB is een organisatie van en voor senioren binnen de gemeente Boxmeer. Zij heeft als doel hen te ondersteunen bij het op een waardige en prettige manier oud worden en zijn.

De ondersteuning is gericht op het aanbieden van activiteiten, diensten en cursussen. Het aanbod wordt vooral gerealiseerd door of via vrijwilligers. Een aantal activiteiten zoals bewegen, dans en muziek worden aangeboden door docenten. De diensten worden verzorgd door daarvoor geschoolde vrijwilligers. Cursussen worden door vrijwilligers en/of door professionals gegeven.

De SWOGB houdt goede voeling met de wensen en behoeften van senioren en de maatschappelijke ontwikkelingen. Hiervoor heeft het bestuur nauw contact en overleg met senioren, de vrijwilligers, de docenten, ouderenorganisaties en met professionele partners in het werkgebied.

De organisatie SWOGB
We werken nauw samen met de KBO’s/KOV en Sociom. In alle kerkdorpen van gemeente Boxmeer bieden we activiteiten aan. Dit alles vraagt de nodige organisatie en afstemming. Daarom heeft de SWOGB een dagelijks bestuur (DB) én een algemeen bestuur (AB).

Het Dagelijks Bestuur, bestaat uit 5 leden. Het DB is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid, het aansturen van de organisatie van de SWOGB en de zorg voor de ondersteuning van vrijwilligers, docenten, contactpersonen en coördinatoren.

Het Algemeen Bestuur, bestaat uit 10 personen allen vertegenwoordigd vanuit elk kerkdorp van de gemeente. Ieder bestuurslid heeft een “trekkersrol” van een activiteit, dienst of cursus. Zij zijn het aanspreekpunt voor de vrijwilligers, de docenten en de medewerkers van Sociom. Het AB kan altijd een beroep doen op iemand van het DB. Het AB heeft ook zeggenschap over bijvoorbeeld: aanstelling nieuwe bestuursleden; goedkeuring over de jaarcijfers; het opzetten of beëindigen van diensten en activiteiten. Het AB en DB vergadert vier keer per jaar.

Drie vacatures bij het AB
Al geruime tijd zijn de dorpen Beugen, Sambeek en Vortum Mullem niet vertegenwoordigd in het AB. Voor de dorpen jammer, omdat de voeling met de dorpen daardoor minder is. Dit betekent ook dat er drie aandachtsgebieden zoals cursussen verkeersveiligheid, de hulpdienst en het nog op te starten huiskamerproject door het dagelijks bestuur opgepakt worden. Hierdoor komt er (te)veel bij enkele bestuursleden op het bordje te liggen én ontwikkelingen vertraagd worden.

Dat is jammer. Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste senioren uit de dorpen Beugen, Sambeek en Vortum Mullem die het leuk vinden om samen met ons deze taken op te pakken.

Heb je interesse bel dan naar 0485-792020. Of mail naar secretaris.swogb@gmail.com

Voorbereidingen DB voor een nieuwe start in september
De aankomende weken gaat de SWOGB samen met de docenten zich voorbereiden op de activiteiten die we in september kunnen gaan aanbieden. De richtlijnen van het RIVM zijn het uitgangspunt en het aantal mensen in een ruimte zal daarin een beperking vormen. Samen met de beheerders van de locaties zal gekeken worden of de ruimtes geschikt zijn. Het is mogelijk dat er in kleinere groepen les gegeven wordt en er op meerdere momenten groepslessen worden aangeboden.

Een bestuurslid van het Dagelijks Bestuur laat gevraagd weten: "Eigenlijk kan ik nu nog weinig vertellen over de opstart in september. We gaan eerst in overleg met het enkele leden van het dagelijks en algemeen bestuur en vervolgens met de docenten. Uitgangspunt is natuurlijk binnen de coronaregels opstarten: welke activiteiten kunnen al dan niet, binnen welke voorwaarden en in welke ruimtes. We zullen zeker groepen moeten gaan splitsen, dus meer zaalhuur en meer kosten van docenten. Wat de ruimte is voor de koren, moet ook onderzocht worden. Het smartlappenkoor zal zeker opgesplitst moeten worden. Van de anderen weet ik het even niet.”

Meer berichten