Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
Het coronavirus is nu ook aangetroffen bij een nertsenhouder in Rijkevoort
Het coronavirus is nu ook aangetroffen bij een nertsenhouder in Rijkevoort (Foto: Nicolai Meyer)

Corona aangetroffen bij nertsenhouderij Rijkevoort

  •   keer gelezen

RIJKEVOORT | Het Ministerie van Volksgezondheid heeft eerder vanmiddag bekend gemaakt dat er bij een nertsenbedrijf in de gemeente Boxmeer, Covid-19 is geconstateerd. Het zou gaan om een bedrijf met naar schatting 12.500 moederdieren. De dieren worden zo spoedig mogelijk geruimd.

“De besmetting is aan het licht gekomen door middel van het early warning monitoringssysteem waarmee wekelijks kadavers worden getest op het virus.” schrijft het ministerie. Maandag 27 juli, werd het virus ook al aangetroffen bij een houderij in Oploo. Dit is inmiddels het 27e nertsenbedrijf in Nederland waar het virus is aangetroffen.

Maatregelen
Met het oog op de recent gevonden besmettingen hebben ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met de sector pelsdierhouderij en deskundigen het hygiëneprotocol aangescherpt. Ook geldt er een landelijk vervoersverbod en wordt door de Faculteit Diergeneeskunde diepgaander onderzoek gedaan naar mogelijke besmettingsroutes.

Daarnaast heeft het Outbreak Management Team (OMT-Z) – op verzoek van de ministers De Jonge en Schouten – opnieuw advies gegeven over de situatie bij nertsenbedrijven. Het risico van nertsenbedrijven op de volksgezondheid is volgens het OMT-Z onveranderd. Bedrijven dienen zich wel strikt aan de aangescherpte maatregelen te houden om introductie van virus te voorkomen. Dit zijn onder andere een registratieplicht voor bezoekers, grondige hygiënemaatregelen (zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen) en een strikt testregime voor verzorgers met COVID-19 klachten. Ook zal het beleid met betrekking tot het testen van medewerkers op nertsenbedrijven nader worden uitgewerkt in samenwerking met de GGD.

Stoppersregeling
Het Rijk werkt aan een stoppersregeling waarmee nertsenbedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen. In 2024 stoppen nertsenhouderijen conform het wettelijk verbod sowieso hun activiteiten.

Meer berichten