Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
Bij een nertsenbedrijf in Ven-Zelderheide is het coronavirus geconstateerd.
Bij een nertsenbedrijf in Ven-Zelderheide is het coronavirus geconstateerd. (Foto: Nicolai Meyer)

Corona geconstateerd bij nertsenhouderij in Ven-Zelderheide

  •   keer gelezen

VEN-ZELDERHEIDE | Bij een nertsenbedrijf in Ven-Zelderheide is het coronavirus geconstateerd. Dat heeft het ministerie van volksgezondheid donderdagavond 13 augustus bekendgemaakt. Het zou gaan om een bedrijf met ongeveer 1800 moederdieren. Deze worden zo spoedig mogelijk geruimd. De besmetting van het bedrijf in Ven-Zelderheide is aan het licht gekomen door middel van het early warning monitoringssysteem waarbij wekelijks kadavers worden getest op het virus. 

Het bedrijf in Ven-Zelderheide is het 30ste bedrijf in Nederland waar het virus is geconstateerd. Op de 29 bedrijven waar eerder al COVID-19 werd aangetroffen zijn alle dieren inmiddels al geruimd. Naast de nieuw bekende besmetting spreekt het ministerie ook over twee bedrijven die ervan verdacht worden geïnfecteerd te zijn met het coronavirus. Vandaag wordt de definitieve uitslag hiervan bekend gemaakt.

Hygiëneprotocol
Ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben samen met de sector pelsdierhouderij en deskundigen het hygiëneprotocol aangescherpt. Ook geldt er een landelijk vervoersverbod en wordt door de Faculteit Diergeneeskunde diepgaander onderzoek gedaan naar mogelijke besmettingsroutes.

Afname in besmettingen
Het OMT-Z verwacht dat, dankzij deze strikte maatregelen en het afgenomen aantal contactmomenten tussen mensen en nertsen, het risico op besmetting van bedrijven zal afnemen. Deze verwachting werd donderdag 16 juli uitgesproken. Het OMT-Z verwachtte dat naar grove schatting nog 6-12 bedrijven besmet zouden kunnen raken in de 3-4 weken na 17 juli. Met de nieuwe besmetting in Ven-Zelderheide zijn dat er nu vijf.

Preventief ruimen
Indien er na half augustus meer nieuwe besmettingen bijkomen, adviseerde het OMT-Z om nertsenbedrijven preventief te ruimen, mits de situatie met de verspreiding van het virus onder mensen vergelijkbaar is met half juli. Daarnaast is er gesteld dat als de situatie verandert, er een nieuwe afweging gemaakt moet worden. Het kabinet neemt dit advies als uitgangspunt. Omdat het al bijna half augustus is, vraagt het kabinet het OMT-Z in een vervolgadvies om nader in te gaan op de risicobeoordeling en geëigende effectieve maatregelen in het licht van de volksgezondheid.

Stoppersregeling
Het Rijk werkt aan een stoppersregeling waarmee nertsenbedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen. In 2024 stoppen nertsenhouderijen conform het wettelijk verbod sowieso hun activiteiten.

Meer berichten