Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
Fietsen op de dijk.
Fietsen op de dijk. (Foto: )

Infobijeenkomsten Cuijk omtrent dijkverbetering

  •   keer gelezen

CUIJK | Het klimaat verandert. Dat betekent dat het water in de Maas in de toekomst steeds vaker erg hoog staat. Het gebied moet daarom voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. Dat is de reden waarom Waterschap Aa en Maas aan de slag gaat om de dijk tussen Cuijk en Ravenstein te verbeteren. Waterschap Aa en Maas houdt informatiebijeenkomsten over het project Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein.

Het project staat nog helemaal aan het begin. Pas in 2025 wordt waarschijnlijk met de uitvoering gestart. Een dijkverbetering staat nooit op zichzelf. "We weten dat er rondom de dijk veel gebeurt: gemeenten en provincies maken plannen en werken aan woningbouw, recreatie en natuurontwikkeling en verkeersveiligheid. Maar ook bewoners, natuurorganisaties, belangenverenigingen, dorpsraden etc. hebben ambities en wensen voor de dijk en haar omgeving" aldus Waterschap Aa en Maas. Uiteindelijk werkt het waterschap verschillende oplossingen uit tot integrale alternatieven en wordt eind 2022 door het bestuur van het waterschap een voorkeursalternatief vastgesteld.

Deelgebied Cuijk
Er zullen drie informatiebijeenkomsten worden gehouden voor het deelgebied Cuijk. Deze vinden alle drie vinden plaats op donderdag 1 oktober in Gemeenschapshuis de Burcht aan de Kerkstraat 44 in Linden. De eerste bijeenkomst start om 16:00 uur. De andere twee starten om 18:30 en 20:00 uur. Alle bijeenkomsten duren ongeveer een uur.

Aanmelden bijeenkomst 
Vanwege de richtlijnen van het RIVM rondom het Covid-19 virus wordt er een maximum aan het aantal deelnemers gehanteerd. Daarnaast gaat de organisatie werken met tijdslots. Wie graag aanwezig wilt zijn bij een van de bijeenkomsten moet zich daarom opgeven via www.aaenmaas.nl/cuijkravenstein.

Per adres kunnen per bijeenkomst maximaal twee personen aangemeld worden. Ook voor meer informatie, een film en opgeven voor de nieuwsbrief kunnen belangstellenden op deze website terecht.

Meer berichten