Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
<p><strong>De sinterklaasintochten of -optochten zijn in de regio Noord-Limburg niet toegestaan</strong> </p>

De sinterklaasintochten of -optochten zijn in de regio Noord-Limburg niet toegestaan

(Foto: Ties van Dooren)

Geen traditionele sinterklaasintochten in Noord-Limburg

  •   keer gelezen

REGIO | Het Regionaal Beleids Team, waar alle vijftien gemeenten in de regio Noord-Limburg aan deelnemen, heeft woensdag 23 september besloten de sinterklaasintochten of -optochten niet toe te staan. Dit besluit is genomen op basis van de door het RIVM opgestelde richtlijnen, de noodverordening, het advies van de veiligheidsregio en de notitie “Integrale werkwijze evenementen”. Andere invulling voor het sinterklaasfeest zijn vooralsnog mogelijk, zolang ze aan alle richtlijnen blijven voldoen. 

De intochten zoals gebruikelijk zijn volgens de veiligheidsregio “niet of nauwelijks te organiseren” met de huidige richtlijnen. Ook het handhaven kan niet gegarandeerd worden. Het besluit is genomen met alle gemeenten in de regio om onderliggende verschillen, en dus grote groepen naar andere gemeenten afreizende inwoners, te voorkomen.

“Zowel Veiligheidsregio Limburg-Noord, als de gemeenten en hulpdiensten vinden het zeer onverstandig om dergelijke evenementen op dit moment toe te staan, zeker nu recente cijfers een verontrustende stijging in het aantal besmettingen laten zien. De risico’s voor de openbare orde en publieke gezondheid zijn te groot.”

De veiligheidsregio geeft aan dat het de taak is om (kwetsbare) mensen tegen het virus te beschermen. Daarnaast willen ze ook voorkomen dat de zorg weer overspoeld wordt met coronapatiënten. “Dat kunnen we alleen samen.”

Het verbod betreft dus enkel de traditionele intochten. “Er zijn wel degelijk mogelijkheden denkbaar, zoals virtuele, kleinschalige of zogenaamde ‘doorstroom’ bijeenkomsten, zolang zij aan alle richtlijnen voldoen” laat Veiligheidsregio Limburg weten. “Wij begrijpen dat hier behoefte aan is en die mogelijkheden zijn er.”

Meer berichten