Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
Twee vrijwilligers: Pieter Bemer en Greet Lamers.
Twee vrijwilligers: Pieter Bemer en Greet Lamers. (Foto: )

Vrijwilligers gevraagd!

  •   keer gelezen

SWOC biedt ouderen in Cuijk een keuzepalet van hulp aan. 75-plussers ontvangen een brief van de gemeente waarin gevraagd wordt of een Welzijnsbezoeker op bezoek mag komen. Het voordeel van zo’n bezoek is dat je komt te weten wat SWOC en de gemeente voor je kunnen betekenen. 

Door Lidwien Buné

Pieter Bemer, een van de vrijwillige Welzijnsbezoekers, vertelt: “Nadat de uitnodiging wordt geaccepteerd komt een Welzijnsbezoeker aan huis met een vragenlijst. Deze wordt samen ingevuld met onderwerpen als wonen, woonomgeving, gezondheid, mobiliteit, mantelzorg, zelfredzaamheid, sociale contacten, tijdsbesteding, financiën. Na elk onderwerp wordt gevraagd of er behoefte is hier meer aandacht aan te besteden.”

Deze lijst gaat naar de sociaal werker van Sociom. Zo krijgt men een beeld van wat er speelt bij ouderen. In het belang van degene die bezocht wordt zal bekeken worden wat SWOC voor hem of haar kan betekenen. De vrijwilliger heeft affiniteit met deze doelgroep. Deze persoon is in staat om op ontspannen wijze persoonlijke onderwerpen aan te snijden zodat men weet wat de cliënt wil en hoe dat te realiseren.

SWOC biedt o.a. de Aanwezigheidshulp aan om mantelzorgers te ontlasten in de thuissituatie, zodat zij er even uit kunnen. Aanwezigheidshulp Greet Lamers ging na haar pensioen op zoek naar vrijwilligerswerk: “Dit is voor mij fijn en passend vrijwilligerswerk. Ik heb ervaring in de zorg. De cliënten zijn ouderen met dementie en/of fysieke beperkingen. Bijna 5 jaar heb ik een vaste cliënt gehad die ik wekelijks heb bezocht tot aan haar overlijden.”

SWOC kijkt of er een klik is tussen vrijwilliger en cliënt, zodat zij een band op kunnen bouwen. De vrijwilliger heeft ook een signaalfunctie t.a.v. veiligheid, verwaarlozing, geweld of verslaving. Vrijwilligerswerk biedt veel kwaliteit en er zijn minder regels en budget nodig. Tegenwoordig zit Greet Lamers in de Klankbordgroep en denkt mee over voorwaarden die ervoor zorgen dat de Aanwezigheidshulpen goed kunnen functioneren. Denk bijv. aan deskundigheidsbevordering en gezellige middagen samen met de cliënt..

Informatie: contact opnemen met SWOC via 0485-574440 of email sturen naar vrijwilligers@swocuijk.nl.

Meer berichten