Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
<p><strong>Het huishoudboekje van de gemeente Cuijk is op orde</strong></p>

Het huishoudboekje van de gemeente Cuijk is op orde

(Foto: Martijn Schwillens)

Geen lastenverhoging voor inwoners Cuijk

  •   keer gelezen

CUIJK | het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cuijk heeft vandaag de Programmabegroting 2021-2024 aangeboden aan de raad. Maandag 9 november wordt deze begroting in de raad besproken. Wethouder Financiën Maarten Jilisen: ”Het huishoudboekje van de gemeente Cuijk is op orde. De begroting is meerjarig sluitend en we hebben daarvoor - behoudens de jaarlijkse indexatie - geen OZB-verhoging hoeven doorvoeren. En dat is een mooie en gezonde stap richting de nieuwe gemeente Land van Cuijk”.

In juli, tijdens het behandelen van de Kadernota voor het komende jaar, was er nog sprake van een begrotingstekort. Maar na maanden hard werken is er toch tot een meerjarig sluitende begroting gekomen. Zo kan de gemeente Cuijk zowel beleidsmatig als financieel op een positieve manier aansluiten bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De komende jaren laten enkel positieve cijfers zien: van 2021 (€ 49.000), via 2022 (€ 675.000) en 2023 (€ 894.000) naar 2024 (€ 1.300.000). In tegenstelling tot voorgaande jaren betekent dit dus dat er geen lastenverhoging komt voor de Cuijkse inwoners.

Hoewel er voor het komende overgangsjaar weinig nieuw beleid meer in de pijplijn zit, staat gemeente Cuijk toch voor een aantal grote positieve veranderingen. Een aantal voorbeelden die de gemeente benoemt zijn het vakantiepark aan de Kraaijenbergse Plassen, de geplande ontwikkeling van het terrein RBL Noordwest, de doorontwikkeling van het Cuijkse centrum en de afronding van de bouwwerkzaamheden in de Heeswijkse Kampen. “Deze en andere ontwikkelingen zorgen ervoor dat de gemeente Cuijk volop in beweging blijft; ook in het overgangsjaar naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk.”

Coronavirus
Binnen de begroting is ook de huidige kennis omtrent het coronavirus meegenomen. Gemeente Cuijk: “Het lopende jaar 2020 heeft ons echter geleerd dat de situatie snel kan veranderen. Op basis van de huidige inzichten zijn de (financiële) gevolgen voor onze gemeente tot nu toe beperkt gebleven. Dat wil niet zeggen dat voor individuele inwoners, bedrijven, verenigingen en culturele of maatschappelijke instellingen de gevolgen niet zeer groot zijn. Het college blijft hierbij de vinger aan de pols houden.” Het vooraf begroten van de eventuele financiele tegenvallers als gevolg van het virus is echter volgens de gemeenten ondoenlijk. Het is daarom dat er hiervoor geen bedragen zijn opgenomen in de begroting. Het college vraagt hiervoor wel aandacht in de risicoparagraaf.

Historische begroting
De nieuwe begroting is de laatste die voor de gemeente Cuijk is opgesteld, en daarmee van historische aard. Immers zullen de vier gemeenten Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert per 2022 opgaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Dit betekent onder andere dat de structurele uitgaven en inkomsten over alle vier de jaren van de begroting in evenwicht moeten zijn. Ook moeten de vier gemeenten alle besluiten waar financiële gevolgen uit voortvloeien vooraf met elkaar afstemmen; ook deze begroting.

Meer berichten