Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
<p>Louk Hombergen alias Van Veldeke, columnist van de Seniorenpagina SWOC.</p>

Louk Hombergen alias Van Veldeke, columnist van de Seniorenpagina SWOC.

(Foto: )
Column

‘Coronadialoog’

  •   keer gelezen

In een hoekje op het Plein vond tijdens de zoveelste demonstratie een ontmoeting plaats tussen een zorgelijke virusvrezer (hierna te noemen Vv. in verband met zijn veiligheid etc.) en de voorganger van de actief aanwezige actiegroep “Virusidiotie”, de messiaanse heer Wilbert Cherubijn (verder aan te duiden met W.Ch). Er ontspon zich te midden van onbeschaafd en agressief geschreeuwde leuzen een interessante conversatie, waarvan de inhoud, beste lezer, u niet mag worden onthouden. Lees vooral verder!

Vv: “Ik heb begrepen dat u nogal ernstige bezwaren hebt tegen het coronabeleid.” W.Ch: “Ja! Het is een aantasting van ons grondwettelijk recht op het leiden van een eigen leven. Een ontoelaatbare inperking van onze vrijheid. Het is nu, verduld zeg, zelfs het lijden van het leven geworden.” Vv: “Maar het is toch noodzakelijk dat er door de overheid maatregelen worden genomen om de burger te beschermen tegen het dodelijke gevaar van deze pandemie.” W.Ch: “Wat een onzin! We hebben hier te doen met een jaarlijks terugkerend griepje. Deze keer mogelijk een beetje uit de kluiten gewassen, maar ach.” Vv: “De maatregelen van hogerhand worden toch zeker niet voor niets genomen, zelfs als ze desastreus zijn voor de economie?” W.Ch: “Dat is het vunzige ervan: ze worden genomen om ons onder de duim te houden, ons weer het hok in te jagen. Vraag het maar aan mijn erg gemotiveerde achterban.” Vv: “U kunt uw ogen toch niet sluiten voor alle gevolgen die u om u heen ziet?” W.Ch: “Kolder! Allemaal projectie. Zinsbegoocheling. Fata morgana’s.” Vv: “Maar al die doodzieke mensen in de ziekenhuizen dan, op de ic’s en al die zwaar overbelaste artsen en verpleegkundigen die onderhand op hun tandvlees lopen?” W.Ch: “Ach kom nou toch meneer, niet zo naïef, dat zijn toch allemaal ingehuurde B-acteurs!”

Van Veldeke

Meer berichten