Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
<p>Alleen samen krijgen we corona onder controle.</p>

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

(Foto: )

Activiteiten SWOGB stopgezet

  •   keer gelezen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft dinsdag 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn, die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit wordt gedaan door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door bijvoorbeeld het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken. 

Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. Volgens de regels mogen we binnen, met een groep van max. 30 personen, individueel sporten als we 1½ m. afstand houden. Buiten mogen we met max. 4 personen sporten, geen contactsporten. De zwembaden blijven open.

Het bestuur van SWOGB heeft toch besloten alle bewegings- als ontmoetingsactiviteiten vanaf 15 oktober tot nader bericht te stoppen. Zij neemt het virus serieus en wil de grenzen niet opzoeken. Daarnaast is o.i. een eenduidig beleid noodzakelijk om geen onnodige verwarring te scheppen. Onze deelnemers vallen veelal in de kwetsbare groep. Een aantal senioren geeft aan bang te zijn en meldde zich al af. We willen extra reisbewegingen en contacten waarbij het virus overdraagbaar is zoveel als mogelijk voorkomen. Dit vraagt van iedereen aanpassingen en kijken wat wel kan. Probeer elkaar hierbij te helpen en kijk samen of er geen wandelgroepjes van bijvoorbeeld 4 personen in de buurt samengesteld kunnen worden. Bewegen en elkaar ontmoeten is en blijft voor ieder mens van belang.

Van de deelnemers wordt geen contributie geïnd. Wanneer er meer grip op het virus komt en dat ook blijkt uit de persconferentie 27 oktober, willen we daarna het besluit heroverwegen. We denken dan aan het voorzichtig opstarten van activiteiten zoals, bewegen voor ouderen, yoga, aqua-fit en fitness voor docenten en deelnemers die het weer aandurven. In de tijd dat alles stopgezet is, worden er geen bijdragen geïnd. Zodra e.e.a. weer opgestart wordt, betalen alleen de mensen die deelnemen. Mensen die niet durven te komen hoeven ook dan geen bijdrage te betalen.

Wat betekent dit voor de diensten?

De maaltijdvoorziening: de maaltijden blijven op de gebruikelijke wijze bezorgd worden.
De hulpdienst: alleen vervoer, noodzakelijk voor de gezondheid kan aangevraagd worden. Mondkapje zijn voor iedereen verplicht.
Boodschappen: de boodschappen worden voor de deur afgezet.
Aanwezigheidshulp, activerend huisbezoek en ouderenadviseurs: indien mogelijk wordt er buiten afgesproken. Er dient rekening gehouden te worden met het max. aantal bezoekers per dag. Telefoneren en videobellen kunnen ook bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid of ingezet worden om zaken te bespreken.
Telefooncirkel: de telefooncirkel, waarbij mensen elkaar dagelijks bellen gaat gewoon door. Juist in deze tijd is het dagelijkse contact met elkaar fijn voor mensen die alleen wonen. Mocht je in deze lastige periode hiervan gebruik willen maken, neem dan contact op met Dette Koenders 06-10430039

We proberen op de website www.swogb.nl de actuele stand van zaken m.b.t. activiteiten en diensten te vermelden. Heb je vragen, stel ze gerust: secretaris.swogb@gmail.com of bel naar 0485-792020

Meer berichten