Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
<p>Kunstenaressen Katrin K&ouml;nig en Bernadette Vermolen zijn de geestelijke moeders achter de verbindende werken. </p>

Kunstenaressen Katrin König en Bernadette Vermolen zijn de geestelijke moeders achter de verbindende werken.

(Foto: )

‘Kunst met een boot-schap’ om verbondenheid tussen Gennep en Goch te verbeelden

  •   keer gelezen

GENNEP | Vriendschap en verbondenheid. Dat willen gemeente Gennep en de Duitse gemeente Goch graag samen vieren. Het is daarom dat gemeente Gennep heeft besloten de subsidieaanvraag van €20.000 euro te honoreren. Aanvrager Stichting Gennep Niers Goch wil het bedrag gebruiken voor het realiseren van ‘Kunst met een boot-schap.’

De stichting is van plan een groots kunstwerk bestaande uit twee identieke delen, te plaatsen op de Niersdijk. Zowel in Gennep als in Goch zal een werk worden geplaatst, om zo de verbondenheid tussen de twee gemeenten te illustreren. “Dit is een mooi moment om het bijbehorende kunstwerk te realiseren” aldus wethouder Rob Jansen. Het jaar 2020 staat immers volledig in het teken van 75 jaar Vrijheid, Vrede en Vriendschap. Een uitgelezen moment om de goede banden tussen de buurgemeenten te benadrukken.

‘Papieren’ bootjes
Beide werken zullen bestaan uit een verbeelding van de Niers, bijgestaan door een achttal keramieken bootjes, in de vorm van een gevouwen papieren bootje. Kunstenaressen Katrin König en Bernadette Vermolen zijn de geestelijke moeders achter de verbindende werken. Ieder bootje vertelt een ander verhaal, beschikbaar in Nederlands, Engels, Duits en zelfs streekdialect. Het plan is om de 80 centimeter grote vaartuigjes te voorzien van QR-codes, zodat mensen met behulp van hun smartphone deze verhalen kunnen lezen. De verhalen presenteren belangrijke en interessante informatie over de omgeving in musea, historische gebouwen en plaatsen, fietsroutes en meer. Gemeente Gennep: “Voor de hoogste klassen van het Basis Onderwijs en de eerste klassen van de middelbare school herbergt het systeem informatie over de streek geschiedenis en deze vormt een basis voor studie en werkstukken.” De inhoud van de informatie achter de QR-codes wordt bijeengebracht door veel maatschappelijke groeperingen zoals: Stichting Monarch, VW Gennep, Bibliotheek Gennep CMN voor beelden van de omgeving, Cultuur Historisch Platform, sectie geschiedenis van het Elzendaalcollege als ook van de gemeente Gennep.

Financiële toezeggingen
De totale kosten voor beide werken te samen zijn geraamd op €80,000 euro. Deze worden eerlijk over beide gemeenten verdeeld. De €20,000 euro die gemeente Gennep beschikbaar stelt vormen dus 50% van de totale projectkosten aan de Nederlandse zijde. De resterende helft zal de Stichting Gennep Niers Goch uit andere potjes moeten halen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft al een toezegging gedaan van €4000 euro. Voor het tweede deel van het werk zijn de Oosterburen verantwoordelijk. Zowel de gemeente Goch als een Duits cultuurfonds hebben al een financiële toezegging gedaan.

Ruim draagvlak
Volgens gemeente Gennep is ‘Kunst met een boot-schap’ “zowel een mooie aanvulling op de kunst in de openbare ruimte als een leerzaam en cultureel project voor het onderwijs.” De gemeente geeft dan ook aan dat er vanuit diverse hoeken in de Gennepse samenleving veel draagvlak is voor het verbindende werk. Het feit dat ook in Goch al toezeggingen zijn gedaan, getuigt eveneens van een Duits draagvlak.

Meer berichten