Proefsleuven archeologisch onderzoek Mill | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
<p>Een van de zaken die onderzocht moet worden is of er archeologische vondsten te verwachten zijn op de locatie waar gebouwd gaat worden. </p>

Een van de zaken die onderzocht moet worden is of er archeologische vondsten te verwachten zijn op de locatie waar gebouwd gaat worden.

(Foto: )

Proefsleuven archeologisch onderzoek Mill

  •   keer gelezen

MILL | Aan de Havikstraat, Gruttostraat, Leeuwerikstraat en de Genieweg in Mill worden verschillende voorbereidingen getroffen om nieuwe woningen te bouwen. Voor hier daadwerkelijk nieuwe huizen staan, moet er onderzocht worden of er archeologische vondsten te verwachten zjn op de locatie. Dit onderzoek zal plaatsvinden van 24 t/m 26 november.

Gemeente Mill en Sint Hubert heeft in kaart gebracht waar gebieden liggen met een ‘archeologische verwachting’. Als in een dergelijk gebied op een groot oppervlak in de bodem gegraven wordt, dieper dan 40 centimeter, dan is archeologisch onderzoek verplicht. Omdat er woningen gebouwd gaan worden is dat hier het geval. Wat men denkt te vinden blijft altijd een onzekerheid. Het onderzoek richt zich echter op vroegere bewoning, bijvoorbeeld uit het stenen tijdperk of juist middeleeuwen. Ook is het mogelijk dat er vondsten worden gedaan die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. De Peel-Raamstelling lag er immers vlak bij.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door twee archeologen van Econsultancy (vestiging Swalmen). Dit bedrijf is ook verantwoordelijk voor een veilig verloop van het werk. Door in totaal zes proefsleuven te graven van maximaal 25 meter lang, 4 meter breed en een meter diep, kan dit onderzoek uitgevoerd worden. Het graven geschiedt met een graafmachine. Een archeoloog is bij het graven aanwezig en beoordeelt hetgeen in de bodem zichtbaar wordt of wat er wordt opgegraven. In principe blijft het bij het graven van deze zes sleuven. Worden er echter bijzondere vondsten gedaan dan kan besloten worden om elders op het terrein extra sleuven te graven of een al geplande sleuf uit te breiden. Worden er geen bijzondere vondsten gedaan dan wordt de sleuf nog dezelfde dag weer dichtgegooid.

Meer berichten