Gemeente Boxmeer komt accommodaties tegemoet voor coronakosten | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
<p>Gemeentehuis in Boxmeer.</p>

Gemeentehuis in Boxmeer.

(Foto: Martijn Schwillens)

Gemeente Boxmeer komt accommodaties tegemoet voor coronakosten

  •   keer gelezen

BOXMEER | Het college van B&W van gemeente Boxmeer heeft besloten om de binnensport-, buitensport- en gemeenschapsaccommodaties een financiële tegemoetkoming te verlenen. De accommodaties hebben door de coronacrisis te kampen met zware tegenvallers door het wegvallen van de huur- en barinkomsten. Het is daarom dat de gemeente €150.000 heeft vrijgemaakt om de accommodaties tegemoet te komen.

Tijdens de eerste lockdown dit voorjaar konden de meeste stichtingen en verenigingen het inkomensverlies en de doorlopende kosten nog op kunnen vangen met opgebouwde reserves. Daarnaast heeft de overheid de nodige steunmaatregelen getroffen als tegemoetkoming. Met de sluiting van de horecagelegenheden en de andere beperkingen in de accommodaties, krijgen deze wederom een flinke klap. Gemeente Boxmeer erkent dat het niet mogelijk is alle verliezen te compenseren, maar “het is belangrijk dat de leefbaarheid overeind blijft.” Uitgangspunt in deze crisis blijft volgens de gemeente dat iedereen een stukje van het verlies moet dragen, zowel de leden en gebruikers, verenigingen en stichtingen, en de overheden. Het is hierom dat de gemeente spreekt over een tegemoetkoming en niet over compensatie.

‘Beheer accommodaties’
De €150.000 euro tegemoetkoming komt uit de posten Coronagelden en Sportakkoord en vallen onder de motie ‘beheer accommodaties.’ De tegemoetkoming is uitgewerkt in een incidentele lokale tegemoetkoming per ‘accommodatiesoort’, waarin het onderscheid wordt gemaakt tussen binnensport-, buitensport- en gemeenschapsaccommodaties. Per accommodatiesoort is er een bedrag van circa € 50.000 gemoeid.

Tegemoetkoming per accommodatie
Binnensportaccommodaties krijgen een tegemoetkoming van €4000 euro per segmenten. Hierin staat een segment voor een deel van een zaal. Grote binnensportaccommodaties bestaan dus uit meer segmenten dan kleinere, en krijgen zodoende een groter compensatiebedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de verhoging van de instandhoudingsbijdragen per segment zoals die gaat gelden in 2021.

Voor de buitensportaccommodaties is er gekozen een bedrag toe te kennen, afhankelijk van de hoeveelheid leden die bij de stichting of vereniging zijn aangesloten. Alle buitensportaccommodaties die qua ledenaantal in dezelfde categorie vallen, ontvangen in deze regeling eenzelfde bedrag. Deze tegemoetkomingen kunnen variëren van €1500 tot €5000 euro. Zowel de binnen- als buitensportaccommodaties ontvangen bericht over het aan hen toegekende bedrag.

Voor alle gemeenschapsaccommodaties in de gemeente is besloten de vaste lasten van de maanden oktober en november te compenseren. De gemeenschapsaccommodaties zullen bericht ontvangen dat zij een aanvraag kunnen doen voor deze tegemoetkoming.

‘Een aardige tegemoetkoming’
“Ik denk dat wij hiermee een aardige tegemoetkoming doen” licht wethouder Willy Hendriks - van Haren toe. “Dat we laten zien dat we doen wat we kunnen.”

Meer berichten