Bewoners, wijkraad, Mooiland en gemeente positief over revitalisering De Valuwe | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
<p>Er wordt positief gesproken over de revitalisering van de Cuijkse wijk.</p>

Er wordt positief gesproken over de revitalisering van de Cuijkse wijk.

(Foto: Martijn Schwillens)

Bewoners, wijkraad, Mooiland en gemeente positief over revitalisering De Valuwe

  •   keer gelezen

CUIJK | In de Cuijkse wijk De Valuwe is de afgelopen twintig jaren ontzettend veel geïnvesteerd. Woningbouw, de openbare ruimten, de sociale samenhang, alles is naar een hoger niveau getild. Bureau BBSO heeft een bewonersenquête afgenomen in opdracht van de gemeente Cuijk, Woningcorporatie Mooiland en wijkraad De Valuwe. Hieruit blijkt dat er positief wordt teruggekeken op deze opknapbeurt.

De revitalisering van De Valuwe bestond in principe uit twee delen: Het opknappen van de woningen en de openbare ruimte, en het verbeteren van de sociale samenhang. Uit het evaluatierapport blijkt dat het fysieke deel is verlopen zoals gepland. Het centrum van de wijk is vernieuwd, er is een meer divers woningaanbod en de Valuwe heeft al met al een meer open karakter gekregen. Ook de verhouding tussen koop- en huurwoning gaat er met de revitalisering flink op vooruit.

De evaluatie toont ook aan dat wijkbewoners het sociale deel van de revitalisering positief beoordelen. Zo is het imago van de wijk de afgelopen jaren sterk verbeterd en voelt het overgrote deel van de bewoners zich meer thuis in hun wijk. Verder worden het wijkblad, de buurtbudgetten en de aanwezigheid van een wijkmeester hoog gewaardeerd, net als de gerealiseerde mfa. Ook de veiligheid in de wijk heeft in de loop der jaren sprongen voorwaarts gemaakt, maar dit blijft nog wel een aandachtspuntje.

Tevreden terugkijken
In conclusie kijken gemeente, de wijkraad én Woningcoporatie Mooiland tevreden terug op de revitalisatie. Loek Looije, voorzitter van wijkraad De Valuwe: “Iedereen die aan de revitalisering heeft meegewerkt kan terecht trots zijn op het resultaat. Ondanks de ups-and-downs hebben we dit samen voor elkaar gekregen Een mooi hart van de wijk, een beter imago, een mooie wijkkrant, een schitterende mfa, prachtige nieuwe woningen, een grote supermarkt, een mooi park en een nieuwe gymzaal. Bijna te veel om op te noemen. Maar er zijn ook zaken die nog steeds aandacht behoeven. Ik denk aan het gevoel van veiligheid in de wijk, of aan de zuidkant van de wijk, die nog wel een opknapbeurt verdient. De revitalisering wordt op 1 januari 2021 formeel afgesloten, maar we zijn nog niet klaar!”

Ook Elly Pansier, directeur Wonen van Woningcorporatie Mooiland, is tevreden: “Meer dan dat zelfs. De sloop en nieuwbouw van de huurwoningen van Mooiland heeft geresulteerd in vernieuwing en verduurzaming van de woningvoorraad en in een meer gevarieerd aanbod. De verhouding koop/huur is aangepast. De Valuwe kenmerkte zich vroeger als een wijk met relatief veel gelijksoortige en goedkope huurwoningen. Dat is echt veranderd. De aantrekkelijkheid van de wijk is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dat zien we ook terug in de vraag naar huurwoningen in de wijk. Vroeger zagen we dat vooral mensen uit De Valuwe zelf reageerden op vrijkomende woningen. Nu zien we dat de interesse veel breder is en komt uit alle wijken van Cuijk en zelfs van buiten de gemeente. Kortom: het is prettig wonen in De Valuwe en dat hebben we samen gedaan.”

“We hebben de revitalisering van De Valuwe echt grondig geëvalueerd”, aldus Wethouder Joost Hendriks, projectwethouder Revitalisering De Valuwe. “En het resultaat mag er zijn. Zowel op fysiek als op sociaal gebied hebben de bewoners – samen met wijkraad, Mooiland en gemeente – de wijk echt een opknapbeurt gegeven. De Valuwe is een ‘gewone’ wijk geworden. Een wijk als alle andere wijken en dorpen in de gemeente Cuijk. Maar natuurlijk wel met haar eigen mooie kenmerken. Dit moment doet me denken aan al het pionierswerk dat Marius van den Elzen voor de revitalisering heeft gedaan. Hij is niet meer onder ons, maar zou ongetwijfeld ontzettend trots en blij zijn met wat we hebben bereikt. En natuurlijk blijven we verder bouwen aan de wijk. Ik denk aan de geplande woningbouw aan de Robijnlaan en de Mgr. Zwijssenstraat of de verkenning naar de zuidkant van de wijk. Daar is nog wel wat winst te behalen. En we houden zeker aandacht voor de verbeterpunten, zoals het veiligheidsgevoel in de wijk. Maar al met al ben ik erg trots op het resultaat. Een resultaat dat we mede hebben behaald door de inzet van alle mensen die voor ons aan dit project hebben gewerkt.”

Meer berichten