Hoe maak je sport en bewegen voor iedereen toegankelijk? | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
<p>Kleinkind en grootouder kunnen prima in clubverband met elkaar sporten, alleen wordt dat niet aangeboden. Het Sportakkoord kan hier verandering in brengen.</p>

Kleinkind en grootouder kunnen prima in clubverband met elkaar sporten, alleen wordt dat niet aangeboden. Het Sportakkoord kan hier verandering in brengen.

(Foto: )

Hoe maak je sport en bewegen voor iedereen toegankelijk?

  •   keer gelezen

BOXMEER / SINT ANTHONIS | Iedere inwoner, van jong tot oud, met of zonder beperking, ongeacht inkomen of afkomst, met plezier laten bewegen. Hoe krijg je dit voor elkaar? Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis hebben van de overheid respectievelijk €20.000.- en €10.000.- euro ontvangen. Heb jij ideeën om het sportaanbod voor kinderen en jongeren te vergroten? Of om het voor iedereen toegankelijk te maken? Misschien heb jij wel het ei van Columbus in handen wat betreft het toekomstbestendig maken of het in beeld brengen van jouw sportvereniging. Het Sportakkoord is opgezet om ideeën te laten floreren. Ideeën die de regionale sport naar een hoger en toegankelijker niveau tillen.

“Wij hebben een aantal richtlijnen opgesteld waaraan een plan moet voldoen om goedkeuring te krijgen. Zodra een plan binnen is gekomen, gaan wij kijken in hoeverre het voldoet aan die richtlijnen. Vervolgens keuren wij het ofwel goed en keren we het benodigde bedrag uit, of het plan moet terug naar de tekentafel” aldus Paul Kempen, bestuurslid bij volleybalvereniging Vocala. Kempen is één van de leden van het tienkoppige kernteam dat zich buigt over de uitvoering van het sportakkoord. Het team bestaat voornamelijk uit sporters en sportvrijwilligers. Medekernteamlid Theo Nooijen van HVW Wanroij beschrijft dit als een goede zaak: “Doordat wij uit de verenigingswereld komen houden we de drempel laag, kunnen we snel oordelen en mensen verder helpen met hun aanvraag. Een idee gaat dus niet door de ambtelijke molen. Wij werken echt vanuit de bevolking.”

Toch klinkt dit allemaal nog redelijk abstract. Waar moeten we aan denken? Kernteamlid Chris Arts, eveneens voorzitter bij DSV Sint Anthonis, geeft een verhelderend voorbeeld. Hij beschrijft hoe tussen de twee lockdowns in de competitiewedstrijden zonder publiek werden gespeeld. Om zichtbaar te blijven ontstonden er massaal plannen om de wedstrijden te gaan livestreamen. “Maar als iedereen het wiel zelf probeert uit te vinden kost dat ontzettend veel tijd en moeite. Middels het sportakkoord zouden de verenigingen gezamenlijk een IT bedrijf kunnen inschakelen om een algemene, regionale streamingsite te ontwikkelingen.” Maar het kan ook minder complex. Kempen: “Laatst ving ik iets op over wat overlast van hangjeugd in Boxmeer. De Sambeekse dorpsraad, beheerder van de sporthal, vertelde me juist dat die hal prima gebruikt kan worden voor een potje voetbal. Ik zie hier mogelijkheden.” Arts gooit er nóg een voorbeeld bovenop: “Mensen uit Sint Anthonis die graag wandelen, willen graag gebruik maken van het clubgebouw van DSV als start locatie. Maar zij kunnen ook met elkaar in gesprek gaan om bijvoorbeeld in de avonduren te komen wandelen op het sportpark als daar de lichten toch branden." Aan enthousiasme dus geen gebrek. Maar de ideeën moeten juist vanuit de inwoners komen.

Naast de door het rijk uitgekeerde bedragen heeft het kernteam ook servicegeld tot haar beschikking. Dit kunnen verenigingen bijvoorbeeld gebruiken om workshops in te kopen. Het kernteam vervult hierin een coördinerende rol, kijkend naar elkaars overlap. Maar dit geld kan ook gezamenlijk ingezet worden om bijvoorbeeld een sportprofessional in te huren. Sportprofessional en kernteamlid Bart Schmeits: “Een sportprofessional kan goed helpen bij de ondersteuning. Bijvoorbeeld om een beleid op te stellen voor vrijwilligers, zodat zij efficiënter aan de slag kunnen. Sportprofessionals kunnen ook meehelpen met bestuurlijke besluiten of advies geven. Ze zijn breed inzetbaar!"

Omdat het akkoord nóg meer om het lijf heeft organiseert het kernteam op maandag 18 januari een webinar. Vanaf 19:30 wordt er dieper ingegaan op de fijnste details en kan iedereen vragen stellen over het sportakkoord, waaraan de sportieve ideeën moeten voldoen en hoe deze aangemeld dienen te worden. Wil jij hier aan deelnemen, of heb je een goed idee? Ga dan naar sportakkoordboxmeer.nl of sportakkoordsintanthonis.nl.

Meer berichten