Werkgroep Gennep Houtrookvrij: 'Wij willen bewustwording creëren' | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
<p>Werkgroep 'Gennep Houtrookvrij' zoekt inwoners die overlast ervaren van houtrook.</p>

Werkgroep 'Gennep Houtrookvrij' zoekt inwoners die overlast ervaren van houtrook.

(Foto: )

Werkgroep Gennep Houtrookvrij: 'Wij willen bewustwording creëren'

  •   keer gelezen

GENNEP | Nu het kwik met regelmaat rond het vriespunt balanceert gooit menigeen graag een extra blokje hout in de kachel. Op het eerst oog lijk hier weinig mis mee. Toch ervaren meerdere mensen binnen gemeente Gennep, maar ook elders in het land, overlast van de houtgestookte verwarmers. Niet alleen rook en geur, maar ook schadelijke stoffen komen in veelvoud vrij bij het opbranden van een stukje hout of pelletkorrels. Om mensen hierop te attenderen hebben een aantal Gennepenaren een werkgroep opgericht. 

Door Mans Pere

De intrede van het coronavirus benadrukt nog maar eens sterk hoe belangrijk het is om onze longen gezond te houden. Gecombineerd met het mondiale milieuprobleem maakt dit het op zijn minst twijfelachtig in hoeverre een houtgestookte kachel nog van deze tijd is. Als het aan de werkgroep Gennep Houtrookvrij ligt worden de warmtebronnen helemaal in de ban gedaan. Volgens hen is zelfs de beste stookmethode, de zogenaamde Zwitserse met schoon en droog hout opgestapeld van groot naar klein, nog steeds ontzettend ongezond. “Ook in dat geval komen er (ultra)fijnstof, benzeen en PAKs (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) vrij. Stuk voor stuk stofjes die gezondheidsschade kunnen veroorzaken of zelfs kankerverwekkend zijn.” Dat bevestigt ook Michael Rutgers, directeur van het Longfonds: “De fijnstof die onder andere uit schoorsteenpijpen komt, veroorzaakt en verergert longziekten zoals astma, COPD en longkanker, maar ook hart en vaatziekten. Meer dan 20% van het aantal nieuwe gevallen van chronische bronchitis bij volwassenen ontstaat door fijnstof.”

Milieuoverwegingen
Naast de gezondheidsimpact ziet de werkgroep ook sterke milieutechnische bezwaren. Niet alleen zorgen de vrijkomende stoffen voor de nodige schade aan de omgeving, ook de aanvoer van hout brengt milieueffecten met zich mee. “De zogenaamde schoonste kachels, de pelletkachels, branden op pellets die veelal uit Amerika komen. Middels de zware scheepvaart worden deze naar Nederland vervoerd, met alle milieugevolgen van dien. De lokaal geproduceerde pellets zijn dan weer van mindere kwaliteit, wat direct ook weer milieuschade tot gevolg kan hebben.”

Verbod
“Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben” aldus de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep 2020. Dit is echter niet van toepassing op kaarsen, fakkels, terrashaarden of vuurkorven, zolang er geen afvalstoffen worden verbrand of het overlast veroorzaakt. De houtkachel valt momenteel dus in de uitzonderingsregel, hoewel deze dus wel tot overlast leidt.

Gemeente Gennep
De overlast van houtrook is bij de gemeente Gennep bekend. De gemeente geeft aan jaarlijks 7 à 8 meldingen binnen te krijgen, meestal van dezelfde personen. Indien er daadwerkelijk tegen de voorschriften in gestookt wordt, geeft de gemeente aan ook handhavend op te treden. “Bij de handhaving moet echter wel altijd sprake zijn van bewijsvoering en dit is vaak moeilijk aantoonbaar. In dat geval kunnen burgers wellicht wel overlast ervaren, maar kan er geen overtreding worden aangetoond.”

Contact
De werkgroep bestaat uit een klein aantal mensen verspreid over heel de Gennepse gemeente en wil graag in contact komen met gelijkgestemden. Dit kan via gennephoutrookvrij@gmail.com. Gezamenlijk hoopt de werkgroep het euvel op de politieke agenda te krijgen en samen met de stokers tot een goede oplossing te komen. De werkgroep begrijpt dan ook dat het stoken van hout een beladen onderwerp is en dat een eventueel verbod niet bij iedereen in goede aarde zal vallen. “We willen in ieder geval bewustwording creëren. Voor een houtkachel zijn er prima alternatieven, maar voor degene die de rook ongevraagd moet inademen niet.”

Meer berichten