Uitslag enquête gemeente Land van Cuijk: Ruim driekwart vindt participatie van inwoners belangrijk | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
<p>Resultaten enqu&ecirc;te kernendemocratie gemeente Land van Cuijk bekend</p>

Resultaten enquête kernendemocratie gemeente Land van Cuijk bekend

Uitslag enquête gemeente Land van Cuijk: Ruim driekwart vindt participatie van inwoners belangrijk

  •   keer gelezen

LAND VAN CUIJK | “Toen we besloten om samen één nieuwe gemeente Land van Cuijk te vormen, hebben we gezegd: een grotere gemeente mag niet betekenen dat de gemeente verder van inwoners af komt te staan”, aldus de Boxmeerse wethouder Bouke de Bruin. Hierom is er, als onderdeel van het participatietraject bij de overgang naar de nieuwe gemeente, in de maanden november en december van 2020 een enquête onder de inwoners van de vier gemeenten afgenomen. Onderzoeksbureau Research 2Evolve heeft van ruim 2100 inwoners de resultaten ontvangen. Hieruit blijkt dat velen graag hun zegje willen doen in de nieuwe gemeente. Met name over thema’s als woningbouw, verkeer en voorzieningen.

Bouke is samen met Antoine Walraven, burgemeester van gemeente Mill en Sint Hubert, verantwoordelijk voor de samenwerking met de kernen en de kerndemocratie. “We staan als gemeenten in nauw contact met de kernen en die verbinding willen we als toekomstige gemeente Land van Cuijk behouden en zelfs verbeteren. Dat kan natuurlijk niet zonder zeggenschap van inwoners” stelt Bouke. “We willen de komende maanden dan ook veel tijd steken in het luisteren naar inwoners. Wat maakt hun dorp onderscheidend? Wat is er nodig in de nieuwe gemeente? En hoe willen inwoners in de toekomst met hun nieuwe gemeente gaan samenwerken?”

Participatie belangrijk
Uit het onderzoek blijkt dat 77% van de ondervraagden participatie belangrijk vinden. Ook nog eens de helft van deze inwoners wil graag meepraten over plannen, projecten en beleid. Een kleiner deel steekt het liefst zelf nog de handen uit de mouwen en wil actief iets doen voor de gemeenschap.

Wat betreft de gemeentelijke plannen blijkt er een tweesplitsing te zijn tussen de ondervraagden. Grofweg de helft wil samen met de gemeente de plannen ontwerpen, terwijl de andere helft liever betrokken wordt zodra de plannen al klaar liggen. Woningbouw, zoals starterswoningen voor jongeren en woonmogelijkheden voor ouderen, verkeersveiligheid, parkeren en voorzieningen voor jong en oud worden hierbij het meest genoemd als belangrijke onderwerpen.

Betrokken inwoners
Antoine Walraven: “Je ziet in deze enquête dat veel inwoners betrokken zijn bij de gemeente en een steentje willen bijdragen. De manier waarop is voor iedereen anders maar die ruimte is er ook. Deze enquête laat in ieder geval zien dat we er ook in de nieuwe gemeente voor moeten zorgen dat participatie laagdrempelig is. Iedereen die wil, moet mee kunnen doen. Ruim 2.000 mensen hebben de moeite genomen om de vragen in te vullen. Wij zijn blij met dat aantal. Resultaten die heel waardevol bij het bouwen aan de nieuwe gemeente. We willen iedereen die de enquête heeft ingevuld, hartelijk bedanken voor hun bijdrage.”

Meepraten
Om inwoners te kunnen laten mee praten over de bouw van de nieuwe gemeente Land van Cuijk worden er de komende maanden diverse gelegenheden georganiseerd. Deze zullen per dorp plaatsvinden. De exacte datums waarop deze gelegenheden zullen plaatsvinden zijn nog niet bekend.

Meer berichten