Petitie: ‘De Weijergracht in Boxmeer moet blijven’ | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
<p>De huidige plannen om het Weijerpark in Boxmeer waterbestendig te maken vallen niet bij iedereen in goede aarde.&nbsp;</p>

De huidige plannen om het Weijerpark in Boxmeer waterbestendig te maken vallen niet bij iedereen in goede aarde. 

(Foto: )

Petitie: ‘De Weijergracht in Boxmeer moet blijven’

  •   keer gelezen

BOXMEER | Om wateroverlast te voorkomen heeft gemeente Boxmeer verregaande plannen om het Weijerpark in Boxmeer aan te pakken. Hiertoe behoren onder andere het dieper en waterdicht maken van de grachten. Ook wordt er een deel van de gracht gedempt en zal het karakteristieke eilandje verdwijnen. “Voor Boxmerenaren is dit heilige grond! Dit mag niet verdwijnen!” aldus Henk de Best. Zodoende is hij een petitie gestart.

Vanuit zijn woning kijkt de Best uit over het Weijerpark. Hij was er van op de hoogte dat de gemeente plannen had om Boxmeer waterbestendig te maken. Dit naar aanleiding van de wateroverlast van juni 2016. “Dat heeft de gemeente geweldig opgepakt en dat waardeer ik enorm.” Ook dat het cultuurhistorische park hierin een belangrijke rol zou spelen was voor de Best geen nieuws. Maar een brief namens de gemeente ging hem niet in de koude kleren zitten. “Wat krijgen we nou? Dit kan toch niet gebeuren!”

Het plan is om het bestaande maaiveld in het park te verlagen met ongeveer een halve meter om een wadi te creëren. Daarnaast zal de bestaande gracht in het Weijerpark vanaf de versmalling bij de Weijer aan de Raetsingel gedempt worden. Deze gaat onderdeel uitmaken van de maaiveldverlaging/wadi om zodoende meer water op te kunnen vangen. Ook het karakteristieke eilandje gaat hierdoor verdwijnen. Het resterende gedeelte van het permanente water, de gracht rondom het gebouw de Weijer, wordt uitgebaggerd, verdiept en waterdicht gemaakt. In totaal moet het park bijna 7000 kuub water kunnen opvangen.

Petitie
“Natuurlijk begrijp ik wanneer je als ingenieursbureau de opdracht krijgt om waterberging te verwezenlijken je als snel aan wadi’s denkt, maar om hier een eeuwenoude gracht en park voor op te offeren dat gaat me toch een stap te ver” aldus Henk de Best uit Boxmeer. “Persoonlijk vind ik dit een aanslag op het historisch erfgoed van Boxmeer.” De Best is hierom een petitie gestart, hopend dat voldoende Boxmerenaren zijn mening delen zodat de gemeente de plannen herziet.

‘Onverteerbaar’
De Best heeft samen met een handjevol gelijkgestemden de gemeente middels een brief benaderd. Hierin wordt betoogd waarom de plannen herzien moeten worden. Zo wordt onder andere het zandige karakter aangehaald, wat maakt dat het water snel infiltreert in de bodem. “Ik heb dan ook nog nooit, behalve op de paden, plasvorming gezien. Na de enorme bui van 2016 was het waterpeil in de Weijer uiteraard wel gestegen, maar trad ook toen niet buiten haar oevers” leest het in de brief.

“Het verwijderen van het eiland met de prachtige beeldbepalende treurwilg betreur ik ten zeerste” vervolgt de Best zijn schrijven. Ook de ‘weelderige rododendrons’ en het bakstenen plateau waarop vroeg een houten kruisbeeld stond, zijn niet meer in de nieuwe plannen terug te vinden. “Dit is een unieke herinnering aan de ruim 100-jarige periode dat de Zusters van JMJ het klooster de Weijer bewoonden. Het zou te prijzen zijn wanneer dit monument in ere hersteld wordt.” Volgens de Best is ook de historische eikenlaan en de open strakke grasvelden uniek voor het park, en zou het ‘onverteerbaar’ zijn als deze verloren gaan door wadi’s.

Geen definitieve beslissingen
Middels de opgezette petitie hopen de Best en zijn medestanders dus dat de gemeente zich nogmaals over de plannen zal buigen. Wethouder Jeu Verstraaten geeft aan dat dit inderdaad ook gaat gebeuren. “Het was een goedgekeurd plan maar iedereen kan daar een mening over indienen. Daarom lag het tot 31 december ter inzage.” Volgens de wethouder worden de gegeven meningen, samen met de benodigde vergunning, binnenkort besproken. Verstraaten benadrukt dan ook dat er nog geen definitieve beslissingen zijn gemaakt. “We hopen dat we zo tot een mooi besluit kunnen komen.”

Meer berichten