Coalitiepartijen Gennep verzoeken bij te dragen aan Energielandgoed Wells Meer | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
Sfeerimpressie Energielandgoed Wells Meer.
Sfeerimpressie Energielandgoed Wells Meer. (Foto: Gemeente Bergen)

Coalitiepartijen Gennep verzoeken bij te dragen aan Energielandgoed Wells Meer

  •   keer gelezen

BERGEN / GENNEP | De Gennepse coalitiepartijen CDA, SP en VVD verzoeken het college van B & W om te gaan bijdragen aan de ontwikkeling van het Energielandgoed Wells Meer in gemeente Bergen. De partijen zijn zich bewust van de impact die beleidskeuzes met betrekking tot duurzaamheid en het nationale klimaatakkoord kunnen hebben, en hoe deze mogelijk invloed hebben op het landschap. “Wij willen met oog op de toekomst investeren in duurzame energiewinning en tegelijkertijd ons unieke landschap koesteren.”

Gezamenlijk met de overige gemeenten in Noord- en Midden-Limburg staat ook Gennep voor een enorme uitdaging om het verplichte steentje bij te dragen. De afgelopen jaren zijn daarin door de gemeente Gennep de nodige stappen gezet en initiatieven ondernomen. Om aan de ambities van het Rijk te volden zijn ook grootschalige zonneparken en windmolenparken noodzakelijk. “Een scenario dat wij in ons landschap niet wenselijk vinden, los van het feit dat er ruimtelijk ook nauwelijks mogelijkheden zijn om het mogelijk te maken in onze gemeente” aldus het CDA, SP en de VVD. Grootschalige energiewinning zou volgens de partijen te veel ten koste gaan van de agrarische sector en de biodiversiteit.

Hierom zullen de partijen tijdens de raadsvergadering vanavond een voorstel indienen om een ruimhartig aandeel te verwerven in de ontwikkeling van het Energielandgoed Wells Meer door met de gemeente Bergen een intentieovereenkomst te sluiten. Daarmee neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid en geeft aan bij te willen dragen aan de duurzaamheidsopgave. Met het voorstel wordt eveneens voorgesteld om geen medewerking meer te verlenen aan grootschalige duurzaamheidsinitiatieven die ten koste gaan van Gennepse landbouwgrond. Uiteraard moet het ook gezien worden als een bewuste keuze voor een goede groene samenwerking met de buurgemeenten.

“Uiteraard neemt dit besluit niet weg dat wij als Gennepse coalitiepartijen burgers en bedrijven actief willen blijven aansporen en faciliteren met kleinschalige duurzaamheidsinitiatieven, van verduurzaming van woningen tot aan bedrijfstransformaties tot energie neutrale ondernemingen.”

Meer berichten