Vervolgpakket ecologisch herstel Maas richting uitvoering | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
<p>Ontsteende Maasoever Wellerlooi Rijkswaterstaat</p>

Ontsteende Maasoever Wellerlooi Rijkswaterstaat

(Foto: Rijkswaterstaat)

Vervolgpakket ecologisch herstel Maas richting uitvoering

  •   keer gelezen

REGIO | Zorgen voor een goede ecologische waterkwaliteit is een belangrijke taak voor Rijkswaterstaat volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Ook bij de Maas. Rijkswaterstaat is bezig met de vergunningsprocedures om in tien nieuw gemeentes het riviergebonden leefgebied van plant en dier te verbeteren. Tot deze nieuwe locaties behoren ook de gemeenten Boxmeer, Gennep en Mook en Middelaar.

Het verbeteren van het leefgebied wordt op diverse manieren aangepakt. Zo krijgt een aantal oevers een natuurvriendelijkere inrichting, worden er twee beekmondingen aangepakt, komt er een nieuwe kwelgeul bij en een bestaande oevergeul wordt ecologisch opgeknapt. Dit gebeurt op locaties binnen de gemeenten Boxmeer, Gennep en Mook en Middelaar en verder in gemeenten Beesel, Maasgouw, Roermond, Venlo, en Waalwijk (Heusden).

Planning
In de 8 genoemde gemeenten vraagt het voorbereidende ingenieursbureau Arcadis in opdracht van Rijkswaterstaat een omgevingsvergunning aan. Voor het gehele pakket zijn meerdere vergunningen nodig. Deze hebben een verschillend tijdspad. Wanneer alles rond is zoekt Rijkswaterstaat een aannemer om het plan uit te voeren. Hoe dit zal verlopen is aan de aannemer zelf. Het plan is om eind 2021 te starten met de werkzaamheden.

Horizon 2027
De afgelopen jaren is vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) al zo’n 100 km aan natuurvriendelijke oevers langs de Maas gerealiseerd. Ook zijn er 15 ondiepe geulen aangelegd en 28 beekmondingen aantrekkelijker gemaakt voor waterplanten en –dieren die van nature bij de Maas horen. Maar het werk is nog niet klaar. Tot en met 2027 staat er nog een aanzienlijke vervolgopgave op het programma.

Meer berichten