Geen honderden varkens maar vele zonnepanelen | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
<p>Aan de Hapsebaan in Vianen komt mogelijk een groot zonnepark. (Foto: SK-Media)</p>

Aan de Hapsebaan in Vianen komt mogelijk een groot zonnepark. (Foto: SK-Media)

(Foto: SK-Media)

Geen honderden varkens maar vele zonnepanelen

  •   keer gelezen

VIANEN | Gemeente Cuijk heeft een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een grootschalig zonnepark aan de Hapsebaan in Vianen. Op maandag 1 maart neemt de commissie ruimte de verleende vergunning mee in de digitale vergadering. Dan wordt vastgesteld of het terrein waar voorheen de grote varkensstallen van Fomeva waren gevestigd, binnenkort worden omgetoverd tot milieubewust energiepark.

De eigenaar van de varkenshouderij heeft besloten het bedrijf te beëindigen en saneren. Met een oppervlakte van 6 hectare was er voldoende bewegingsruimte om te kunnen blijven bestaan en zelfs te groeien. Maar de gebouwen waren sterk verouderd en moesten ofwel vervangen of gemoderniseerd worden. De hoge investeringskosten die hierbij gebaat zijn en de intersieve vergunningsprocedure die noodzakelijk is om het potentieel van het terrein volledig te benutten, hebben de eigenaar doen besluiten te stoppen.

Al in 2018 werd er een vergunning aangevraagd om hier grootschalige duurzame energie op te wekken. In eerste instantie zou deze gebruikt worden voor de varkenshouderij zelf. De eigenaar maakte afspraken met de netbeheerder om de overtollige energie terug te leveren. Deze permanente energieleverantie vormde een financieel goed alternatief voor de stallen.

Het realiseren van dit zonnepark is in strijd met de huidige bestemming ‘Agrarisch met waarden - landschapswaarden’ van het perceel. Het college is bevoegd te besluiten over een aanvraag omgevingsvergunning waarbij (buitenplans) wordt afgeweken van het bestemmingsplan volgens artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo.

Indien er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, en de raad hiermee instemt, wordt het park gerealiseerd. Wanneer het dan klaar zou moeten zijn is nog niet duidelijk.

Meer berichten