Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
Een schets met de toekomstplannen voor het dorpshart van Sint Anthonis.
Een schets met de toekomstplannen voor het dorpshart van Sint Anthonis. (Foto: Eigen foto)

College Sint Anthonis wil centrum opwaarderen

  •   keer gelezen

SINT ANTHONIS | Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis wil het centrum van het brinkdorp de komende jaren op verschillende vlakken opwaarderen. Het college denkt daarbij onder andere aan woningen, horeca, het dorpsgezicht, voorzieningen en reuring op de Brink. De ideeën zijn opgenomen in het Visiedocument Centrumplan Sint Anthonis, dat vanaf donderdag 8 april ingezien kan worden. B en W willen inwoners van Sint Anthonis zoveel mogelijk bij betrekken, zij het in eerste instantie op hoofdlijnen. 

Het visiedocument is een 68 pagina’s tellende nota die bedoeld is om over in gesprek te raken met de inwoners. Zowel met de direct betrokkenen en aanwonenden, als met de inwoners van het dorp én de gemeente Sint Anthonis die in de toekomst gebruik zullen maken van een bruisend centrum. Het is nadrukkelijk geen document waarin deelplannen nu al tot in detail zijn uitgewerkt.

Gemeenteraad 

De gemeenteraad is op 4 maart geïnformeerd over de plannen en ideeën. Dat gebeurde in een besloten bijeenkomst omdat onderhandelingen over panden die van cruciaal belang zijn voor het mogelijk maken van het centrumplan op hoofdlijnen, nog niet afgerond waren. Zo is onlangs garage Van de Weem aangekocht door de gemeente. De gemeenteraad zal de visie in de raadsvergadering van 3 juni behandelen. Dan wordt ook de feedback van inwoners meegenomen.

www.sintanthonis.nl/centrumplan

Op de gemeentelijke website is een aparte pagina te vinden waar de komende periode informatie over het centrumplan én het visiedocument gepubliceerd worden. Ook is daar een reactieformulier beschikbaar waarmee inwoners hun eerste feedback kunnen geven op de plannen. 

B en W van Sint Anthonis benadrukt dat de deelplannen allemaal nog in de ontwerpfase verkeren en dat het in deze fase nog geen zin heeft om in detail op de voorstellen in te gaan. Van inwoners wordt in deze fase gevraagd wat zij in grote lijnen van de plannen vinden. De formele wettelijke trajecten waarbij ook sprake kan zijn van zienswijzen en bezwaarprocedures volgen in een later stadium wanneer deelplannen concreter worden ingevuld.
Het visiedocument kan op het gemeentehuis ingezien worden na een telefonisch verzoek (0485 388888).

Jos Gröniger
Meer berichten