Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
<p>Wereldtuin Verdeliet in de Cuijkse wijk de Valuwe krijgt verdere subsidie om mensen uit de Wmo te houden.</p>

Wereldtuin Verdeliet in de Cuijkse wijk de Valuwe krijgt verdere subsidie om mensen uit de Wmo te houden.

(Foto: )

Begeleidingspilot Verdeliet wordt verder doorontwikkeld

  •   keer gelezen

CUIJK | De pilot van de Cuijkse wereldtuin Verdeliet om via een begeleidingstraject te voorkomen dat inwoners gebruik moeten maken van Wmo gespecialiseerde dagbesteding, wordt uitgebreid en verder doorontwikkeld. Het subsidieverzoek dat Verdeliet indiende, bedragende €37.500 euro voor de jaren 2021 en 2022, wordt door het college gehonoreerd. 

Medio 2019 gaf Verdeliet aan zich verder te willen ontwikkelen tot volwaardige voorziening om inwoners te begeleiden en stimuleren tot zelfredzaamheid en participatie. Dit sloot goed aan bij de door de gemeente geformuleerde Structuurvisie Sociaal Domein. Zodoende dat in 2020 een pilot werd gestart om bij ten minste vijf inwoners te voorkomen dat zij gebruik moeten maken van maatwerkvoorziening wmo. Hiervoor werd een subsidie verstrekt van €33.000 euro. Hoewel de doelstellingen niet geheel behaald zijn, bieden ze voldoende aanleiding voor verdere ontwikkeling. Gelet op de kosten van een Wmo en het re-integratietraject Werk en Inkomen, levert de subsidie die aan Verdeliet verleend wordt per saldo een besparing op voor de totale uitgaven voor Wmo, Werk en inkomen.

“Inhoudelijk en financieel werkt het mooi. Men is actief én tevreden.” vertelt een tevreden wethouder Joost Hendriks.

Meer berichten