Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
Foto: Land van Cuijk Boert Bewust

Land van Cuijk met drie innovaties vertegenwoordigd in Dutch Dairy Challenge

  •   keer gelezen

HAPS / OVERLOON | De eerste editie van de Dutch Dairy Challenge wordt dinsdag 20 april afgetrapt. Dit initiatief helpt Nederlandse melkveehouders met het uitwerken van nieuwe innovaties binnen de sector. Van de 32 aanmeldingen van melkveehouders uit Noord-Limburg en Oost-Brabant zijn acht ideeën geselecteerd voor deelname aan het DDC-programma. Onder andere het Hapse mts De Bruijn - Van Miltenburg doet mee, net als de half Hapse half Overloonse innovatie van Van Creij Dairy en VOF Arts Peters/Melktap De Kamphoeve. Het volledig Overloonse Rundveebedrijf Alders VOF maakt de vertegenwoordiging van het Land van Cuijk af. Al deze bedrijven zijn geselecteerd om samen met een coach en student deelnemers aan de slag te gaan met hun idee over ‘Houden van koeien in 2050’.

‘Een keuze maken uit alle aanmeldingen voor deelname aan het programma was niet makkelijk’, verteld Erik Koldewey van Courage en initiatiefnemer van het eerste uur. ‘De aanmeldingen van de melkveehouders waren gelukkig heel divers. Van verbreding van het huidige verdienmodel tot echt vernieuwende sector-overstijgende plannen. Ook zagen we verschillende ideeën voorbij komen die bijdragen aan oplossingen voor emissie- en stikstofproblematiek en ambities om de brug tussen boer en burger te slaan.‘

‘We hebben onder andere gekeken naar de maatschappelijke/sociale impact, het verandervermogen, de impact op de omgeving, ecologische en landschappelijke waarde en natuurlijk de economische kant. Het idee moet uiteraard onder de streep ook financieel van waarde zijn voor de melkveehouder’, aldus Koldewey. Uiteindelijk zijn hier acht innovaties uit geselecteerd.

De initiatieven uit het Land van Cuijk
Een omgeving creëren die optimaal is ingericht op het genetische potentieel van de koe. Met deze gedachtegang willen Rob van Creij van Van Creij Dairy uit Haps en Mart Arts VOF Arts Peters / Melktap De Kamphoeve uit Overloon de Dutch Dairy Challenge winnen. Volgens de innovators betekent dit enerzijds koeien houden die zo lang mogelijk ‘meegaan’ (langere levensduur) en de mest van de koeien optimaal benutten m.b.v. een zand-mest scheider. Anderzijds willen de melkveehouders met de inrichting van een welzijnsstal de hoogste gezondheid nastreven om zo het optimale uit de koe te halen. Onder andere door aanpassingen in de stal, met zand in de ligboxen en eventueel een rubberen vloer.

Een particulier gefinancierd grondfonds. Dat is het idee van Emiel de Bruijn van mts De Bruijn - Van Miltenburg uit Haps. Dit fonds moet landbouwgrond kopen en in gebruik geven aan een melkveebedrijf. Tevens kan het fonds eisen stellen m.b.t. duurzaamheid en grondgebruik. Particulieren ontvangen dan een rentevergoeding. “Zo creëren we meer verbinding tussen boer en burger, geven we invulling aan maatschappelijke wensen en zorgen we ervoor dat de melkveehouderij verder kan verduurzamen en ontwikkelen.”

Ben Alders van het gelijknamige rundveebedrijf uit Overloon zoekt meer de technische kant op. Via membraan destillatie wil hij water uit mest halen om het middels pijl gestuurde drainage terug naar de akkers te laten vloeien. De dikke fractie wordt ingezet als bodemverbeteraar. Op deze manier wordt de kringloop gesloten en is er minder transport van mest en ook minder aanvoer van chemische kunstmest nodig. Dit zorgt tevens voor een vermindering van chemicaliën in de bodem en het voedsel. Het water is tevens geschikt voor de productie van waterstof, waarmee de boer zijn eigen auto’s en tractoren van duurzame brandstof kan voorzien.

Initiatiefnemers en regiopartners
De Dutch Dairy Challenge is een initiatief van zes partijen: FrieslandCampina, Rabobank, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Courage, Imagro en de kennisalliantie Challenge Based Learning EWUU (Universiteiten van Wageningen Eindhoven en Utrecht). Daarnaast werkt het initiatief samen met partners uit de regio voor de pilot van het initiatief in 2021: Agrifirm, HAS Hogeschool, LLTB, Provincie Limburg, Stuurgroep LIB en ZLTO.

Meer berichten