Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
<p>Het aanleggen van de hoogspanningskabels verloopt in Rijkevoort verre van vlekkeloos. (Foto: SK-Media)</p>

Het aanleggen van de hoogspanningskabels verloopt in Rijkevoort verre van vlekkeloos. (Foto: SK-Media)

(Foto: )

Spanning in Rijkevoort over de aanleg van ondergrondse kabels

  •   keer gelezen

RIJKEVOORT | Om te vergroenen wordt er in Westerbeek een grootschalig zonnepark aangelegd. Noodzakelijk hierbij is dat er vanaf het verdeelstation bij Haps kabels worden aangelegd richting dit energiepark. Deze kabels gaan onder andere door Rijkevoort, met onrust en commotie tot gevolg.

In eerste instantie verliep de aanleg van het kabelnetwerk probleemloos. Maar er ontstonden problemen op de Sint Anthonisdijk en de Kapelstraat. Men begon voortvarend te boren om vrij snel de werkzaamheden te staken. In de bocht Sint Anthonisdijk/Kapelstraat werd namelijk vastgesteld dat deuren niet meer open of dicht gingen. Ook lieten verschillende muren scheuren zien. Het traject werd afgeblazen en er kwam een alternatief: vanaf de Sassenkamp langs een watergang een geul graven. Om dit mogelijk te maken werden de kabels omgebogen naar de Rijkevoortsedijk.

Bewoners van de Rijkevoortsedijk en de Nieuwstraat ontvingen namens gemeente Boxmeer een brief waarin om instemming met de aanleg werd gevraagd. Naast de al ontstane commotie rondom de schade die is aangebracht in de Kapelstraat, liet deze brief de gemoederen verder oplopen. “De inhoud is ongelooflijk” aldus een betrokken Rijkevoortenaar. De gemeente scheef dat door de bomen langs de wegen, de kabels “voor een gedeelte in de berm en onder de goot gaan liggen”. Er zouden verder diverse klachten zijn binnengekomen over hardrijders. Daarom zou, na aanleg van deze kabels, de weg met een meter versmald worden. “As u niet wilt dat de weg wordt versmalt dient Enexis de weg weer met dezelfde breedte terug te leggen. Hierbij zal dan wel een gedeelte (waar de kabel onder ligt) in klinkers worden uitgevoerd.” De brief werd afgesloten met de woorden “Graag vernemen we van u of u in kunt stemmen met het versmallen van deze 2 wegen. Graag ontvangen we uw reactie binnen 1 week.”

Verontwaardiging
Precies dit schiet menig Rijkevoortenaar in het verkeerde keelgat. “Welke klachten over hardrijders?” wordt er gesteld. “Dit zijn opties van niks. En waarom is er niets overlegd?” Het gebrek aan transparantie en de volgens sommigen dwingende wijze waarop de plannen worden aangenomen, resulteren in verontwaardigde inwoners. Daar komt bij dat de straling van de kabels mogelijk tot gezondheidsklachten kan leiden. Inmiddels heeft wethouder Willy Hendriks – Van Haren aangegeven het niets een te zijn met het plan. Maar zij is slechts één van de vier wethouders, dus absoluut geen meerderheid. Daarnaast wordt gesteld dat wethouder Bouke de Bruin buiten schot moet blijven. “Het is toch haar beleid dat er zonneparken komen en daardoor ondersteunt zij toch dit dilemma in Rijkevoort?” Het is voor de betrokken en getroffen Rijkevoortenaren vooral wethouder Jeu Verstraaten die te kort schiet. “Wethouder Verstraaten walst er gewoon overheen. Hij lijkt gewoon in dienst te zijn van Enexis”.

Wethouder Verstraaten
De wethouder geeft zelf aan enkel een faciliterende rol te vervullen. “Enexis zet een tracé uit en benadert de gemeente voor een vergunning. Wij kijken dan of het technisch mogelijk is. Als dat zo is, dan moeten wij die vergunning gewoon geven.” Volgens Verstraaten is het de taak om goed te communiceren met de inwoners én Enexis. Juist deze laatste partij heeft ook communicatieprotocollen, met zowel gemeente als burger. Het is dan belangrijk dat dit allemaal goed verloopt. “Deze week is het nog een vakantieweek en ligt alles even stil. Volgende week is er weer uitgebreid overleg met Enexis. Dan hoop ik meer te kunnen vertellen over deze zaak.”

Wat betreft de snelheidsmaatregelen verzekert wethouder Verstraaten dat deze al van tafel zijn. De brief werd enkel verstuurd als draagvlakmeting. "Er waren weleens klachten over die weg. Toen bedacht een ambtenaar dat we dit misschien konden aanpakken. Als we dan toch daar bezig waren. Maar het betrof enkel een ambtelijke gedachte. Niet meer en niet minder.” De draagvlakmeting liet een vrijwel gelijke tweedeling zien waardoor er een streep door deze ambtelijke gedachte is gegaan.

De wethouder benadrukt dat de gemeente niets doordrukt en enkel zo veel mogelijk probeert te faciliteren waar nodig. "Wij willen niet de hakken in het zand steken. Het is enkel aan ons om de gemoederen te temperen en alles in goede banen te leiden.”

Meer berichten