<p>Pantein en het Zorg Collectief Wanroij hebben de afgelopen tijd een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het vernieuwen van zorgcentrum De Lookant in Wanroij.</p>

Pantein en het Zorg Collectief Wanroij hebben de afgelopen tijd een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het vernieuwen van zorgcentrum De Lookant in Wanroij.

Update verkenning toekomst De Lookant

  •   keer gelezen

WANROIJ | Pantein en het Zorg Collectief Wanroij hebben de afgelopen tijd een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het vernieuwen van zorgcentrum De Lookant in Wanroij. De Lookant is inmiddels zo’n 30 jaar oud en dat maakt dat partijen vooruit willen kijken naar de toekomst. Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat het niet mogelijk is om een nieuw zorgcentrum in Wanroij te realiseren dat voldoet aan de toekomstige zorgvraag. Wel zijn er mogelijkheden voor alternatieve woonvormen.

De huidige omvang van De Lookant is te klein om de zorg aan bewoners, die steeds zwaarder wordt, op termijn goed te regelen. De zorgvraag van (nieuwe) bewoners neemt toe, omdat zij op basis van het huidige overheidsbeleid eerst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daar kunnen zij een uitgebreid pakket aan verpleeghuiszorg ontvangen. Pas als het echt niet meer gaat, verhuizen zij naar het zorgcentrum. Op dat moment is vaak hele intensieve zorg nodig. Dit stelt andere eisen aan de personeelsinzet, het gebouw en de inrichting daarvan. In het huidige gebouw en op de huidige plek kan aan deze eisen op termijn niet meer worden voldaan.

De komende tijd wordt bekeken op welke wijze De Lookant in de toekomst kan worden ingezet voor mensen met een minder grote zorgvraag. Pantein en het Zorg Collectief Wanroij zien mogelijkheden voor alternatieve woonvormen op deze locatie en gaan dit verder onderzoeken. Pantein verwacht dat De Lookant in zijn huidige vorm nog zeker 3 tot 5 jaar beschikbaar zal blijven.
In de tussentijd wordt bekeken welke mogelijkheden bijdragen aan een goed aanbod verpleeghuiszorg in de regio.

Meer berichten