Het logo van de nieuwe gemeente toont sterke gelijkenissen met dat van Hengelo Promotie.
Het logo van de nieuwe gemeente toont sterke gelijkenissen met dat van Hengelo Promotie. (Foto: )

Logo gemeente Land van Cuijk toch niet uniek? ‘Er lijkt sprake van een ongelukkig toeval’

  •   keer gelezen

LAND VAN CUIJK | De stuurgroep van de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk presenteerde onlangs vol trots haar nieuwe gemeentelogo. Afgelopen weekend zijn zij er echter op geattendeerd dat dit kersverse logo sterke gelijkenissen vertoont met Hengelo Promotie. Volgens de stuurgroep is er sprake van ‘ongelukkig toeval’.

“We vonden het een mooi logo en we vinden het een mooi logo” legt de stuurgroep uit in een persverklaring. “In de aanloop naar de lancering heeft het ontwerpbureau het logo getoetst. Ook heeft een merkenbureau het logo aan een eerste toets onderworpen. Uit beide toetsen zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.” De stuurgroep geeft aan een diepgaander onderzoek te zijn gestart en de uitkomsten hiervan af te wachten.

Vertrouwen
Hengelo Promotie geeft aan bekend te zijn met de sterke overeenkomsten en met de toekomstige gemeente in gesprek te zijn. “Wij hebben er vertrouwen in dat we er op een goede manier uitkomen” vertelt een medewerker van de Twentse promotieorganisatie.

Meer berichten