Foto: Nelly van Leur

TopParken stap verder in project Dommelsvoort

  •   keer gelezen

BEERS | Projectontwikkelaar TopParken is samengekomen met diverse betrokken partijen, waaronder omwonenden, om te praten over Dommelsvoort. Op basis hiervan is, samen met het eisenpakket, een ontwikkelingsplan gemaakt voor een te realiseren vakantiepark. Rust, veiligheid, recreatie en mens, dier en natuur moeten volgens TopParken centraal staan. 

De bijeenkomsten zijn door TopParken opgezet om kennis te maken met- en te luisteren naar de aanwezigen. ‘Het sentiment van de bijeenkomsten was positief en de gesprekken zeer waardevol, aldus Henk van Eldijk’, projectleider project Dommelsvoort. ‘Er kwamen bekende punten naar voren, maar ook zeker punten waar we nog geen, of in ieder geval, weinig aandacht voor hadden. Waar we ons bijvoorbeeld voornamelijk focuste op het vinden van de juiste balans tussen mens, dier en natuur - hebben we te weinig nagedacht over eventuele drukte op het water, wat hinderlijk kan zijn voor watersporters en boten. Hiervoor zal dan ook permanent aandacht zijn bij de verdere planuitwerking. Het is hierbij echter wel van belang aan te geven dat het vakantiepark gesitueerd is in een zone van intensieve recreatie in het plassengebied’.

Uit de gesprekken is gebleken dat er behoefte is aan eenheid, verbinding en afstemming. De zorgen over de omvang van het project zijn gedeeltelijk weggenomen tijdens de bijeenkomsten. TopParken heeft aangegeven dat er geen grond opgespoten wordt in het gebied en er juist meer watergebied wordt gecreëerd.

De uitkomsten van de gesprekken, onderzoeken en het eisenpakket worden samengevoegd in het (master) ontwikkelingsplan. De uitwerking van dit plan, welke in het laatste kwartaal van dit jaar wordt gepresenteerd, gebeurt in intensief overleg met de gemeente Cuijk.

Meer berichten