<p>Hans Vermeulen overhandigt de prijs aan Wim Cornelissen uit Oploo.</p>

Hans Vermeulen overhandigt de prijs aan Wim Cornelissen uit Oploo.

(Foto: )

Prijsuitreiking loterij visie enquête ZLTO

  •   keer gelezen

LAND VAN CUIJK | ZLTO Land van Cuijk overhandigde afgelopen week de prijswinnaars een streekvoedselpakket van An ’t Hoag uit Rijkevoort uit. Zij waren de loterijwinnaars uit de deelnemers aan de enquête. Dit voorjaar stuurde ZLTO de enquête aan alle 1107 ondernemers in de groene ruimte met meer dan 1 ha grond. Uiteindelijk hebben 283 respondenten de enquête ingevuld, waarvan een derde geen lid is van de ZLTO. „We zijn heel blij met deze goede representatieve opkomst van 26%”, zegt Hans Vermeulen, voorzitter ZLTO Land van Cuijk. 

Hans vergeleek deze opkomst met een enquête die onlangs door de gemeente is gehouden waar maar 2 procent van de inwoners op heeft gereageerd. „Wil je inspraak dan moet je je mening duidelijk maken, zeker als daar de mogelijkheid voor is”, aldus Raymond Derks, bestuurslid van de lokale boerenbelangenbehartiger.

De pakketten werden overhandigd aan Sjors van Kempen (Sint Hubert), Jo van Kuppenveld (Langenboom), Willy van de Wiel (Boxmeer), Wim Cornelissen (Oploo) en Mat van den Broek (Wanroij). 

Herleiden
De nieuwe gemeente Land van Cuijk bestaat uit 32.400 hectare grond. Daarvan is 17.088 hectare voor de ondernemers in de groene ruimte. Dit is inclusief natuurterreinen en bermen van wegen. „We hebben 13.023 hectare kunnen herleiden naar 1.108 ondernemers”, licht Raymond Derks toe.

Resultaten
Opvallende eerste resultaten: bedrijven met een omzet onder 100.000 euro zijn vaak ouder en willen op termijn stoppen. Bedrijven tot een omzet van 500.000 euro lijken niet te kiezen voor schaalvergroting, maar willen verkleinen, omschakelen of een nevenactiviteit starten. „We werken de resultaten nu verder uit en leggen eventuele aanbevelingen voor aan onze leden. In het najaar volgt een presentatie van de visie en het uitvoeringsprogramma om richting te geven aan de ontwikkeling van een vitaal platteland”, licht Raymond Derks toe.

Meer berichten