<p>Net als in vrijwel iedere kern binnen het Land van Cuijk wordt ook hier in Haps flink bijgebouwd.&nbsp;</p>

Net als in vrijwel iedere kern binnen het Land van Cuijk wordt ook hier in Haps flink bijgebouwd. 

(Foto: De Maas Driehoek)
BURGERPANEL

Woningnood in Land van Cuijk: Voor wie moeten we bijbouwen?

  •   keer gelezen

LAND VAN CUIJK | Makelaarsvereniging NVM registreerde begin deze maand opnieuw sterke prijsstijgingen op de steeds verder krimpende woningmarkt. Landelijk zijn koophuizen met gemiddeld 20 procent in prijs toegenomen. De grootste makelaarsvereniging van het land noemt dit “de grootste stijging sinds 1995, toen de metingen zijn gestart.” Ook in het Land van Cuijk is dit fenomeen zichtbaar, en maakt het de tongen los. De huidige hitte op de woningmarkt vormde daarom hét onderwerp van een onafhankelijk panelonderzoek onder de burgers van Land van Cuijk. Liefst 269 inwoners hebben hun mening en gedachten gegeven over de penibele huizensituatie én nagedacht over oplossingen.

Dat er sprake is van een woningtekort binnen Land van Cuijk wordt geenszins bediscussieerd. Opvallend is wel dat 75% van de respondenten een koopwoning bezit, en zelfs 89% tevreden is over de huidige woonsituatie. Slechts 22% van de respondenten geeft aan binnen nu en vijf jaar (waarschijnlijk) op zoek te gaan naar een (nieuwe) woning in de regio. Is er wel echt sprake van woningnood? 

Een groot deel van de panelleden, ruim de helft, bevindt zich in de leeftijdsgroep 40 tot 65 jaar oud. De groep die daarboven komt, de 65-plussers, is ook verantwoordelijk voor een derde van de antwoorden. Dit is een mogelijke verklaring voor het erkennen van het woningprobleem maar er zelf niet mee kampen. Met name jongeren en starters, precies de kleinste panelgroep, ondervinden moeite met het vinden van een geschikte woning. 

Het bijbouwen van huizen is een voor de hand liggende oplossing. Dat ziet het overgrote deel van de inwoners van het Land van Cuijk ook in. Maar voor wie? Begrijpelijkerwijs wordt de categorie ‘jongeren’ in 68% van de gevallen als eerste genoemd wordt. Gevolgd door de categorie ‘ouderen’, dat bij 11% van de respondenten als eerste te binnen schoot. Hierbij wordt veelvuldig ‘doorstroming’ als toelichting gegeven: “Wij kennen erg veel alleenstaande ouderen die ‘onnodig’ een eengezinswoning ‘bezet’ houden. Bouw meer woningen voor de oudere medemens, dan komen er meer dan genoeg woningen vrij voor starters en jonge gezinnen” aldus een respondent. Of: “Bouw betaalbare woningen voor (alleenstaande) ouderen, dan komen er genoeg woningen vrij.”

De bouw van nieuwe woningen kan op diverse manieren verder gestimuleerd worden. Maar over welke stimulatievorm het meest effectief zal zijn, zijn veel ideeën. Omdat de woningbouw op meerdere manieren tegelijkertijd gestimuleerd kan worden, konden de panelleden ook meerdere vormen van stimulatie aanvinken als voor de hand liggend. De nieuwe gemeente Land van Cuijk kan veel betekenen als het aan het panel ligt. Van beter en sneller de initiatieven vanuit de bevolking oppakken (52% van de stemmen), tot meer voortouw nemen (39% van de stemmen) en minder regels stellen (30% van de stemmen), het komt allemaal sterk naar voren. Eén van de respondenten licht de gemaakte keuze verder toe. De gemeente moet “makkelijker vergunningen geven voor verbouw van woning en voor wijzigen van bestemming agrarisch naar woonbestemming” Ook de leegstand voor velen een doorn in het oog. Volgens 51% van de stemmers zijn deze prima om te toveren tot woning, om zo het woningtekort verder terug te dringen.

Als al deze maatregelen goed worden opgevolgd, en er dus flink wat woningen bijkomen, zou de NVM in theorie niet meer dergelijke extreme prijsstijgingen noteren. Over deze voorspelling is binnen het panel grote verdeeldheid. 39% procent van het panel ziet de huizen de komende jaren niet goedkoper worden. Een meerderheid ten opzichte van de 30% die dit wel verwacht. Het is toch te hopen dat deze laatste groep gelijk krijgt.

Ook je mening geven over uiteenlopende, regionale onderwerpen? Kijk op www.tiplandvancuijk.nl

Meer berichten