<p>De Laurentiuskerk in Vierlingsbeek zal worden omgebouwd tot Multifunctionele Accomodatie. (Foto: Google Streetview).</p>

De Laurentiuskerk in Vierlingsbeek zal worden omgebouwd tot Multifunctionele Accomodatie. (Foto: Google Streetview).

(Foto: Google Streetview)

Eindelijk groen licht voor MFA in Vierlingsbeek: ‘Een kwestie van dromen, denken, durven, doen en doorzetten’

  •   keer gelezen

VIERLINGSBEEK | Op initiatief van de dorpsraad Vierlingsbeek werken al sinds 2019 vele vrijwilligers in diverse werkgroepen aan de ontwikkeling van een toekomstgericht MFA. Er wordt teruggekeken op vele visiegesprekken, overlegmomenten met de gemeente, spannende commissie- en raadsvergaderingen, een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek, klankbordsessies met dorpsbewoners, gesprekken met voor- en tegenstanders, kilometers brieven, rapporten en nieuwsbrieven.

De dorpsraad Vierlingsbeek is blij met de nuancering op het eerder genomen raadsbesluit van de gemeente Boxmeer waarin zij een bedrag van € 25.000,- ter beschikking stelt voor een nader schetsontwerp inclusief kostenraming teneinde zekerheid te krijgen over de investeringslast voor een Multi Functionele Accommodatie.
Ook heeft het rust gebracht in het dorp dat jongerencentrum Gryphus de status aparte kon behouden waardoor het geen voorwaarde is dat zij intrek nemen in het MFA. Een standpunt dat door de dorpsraad vanaf het begin is ingenomen. Er is waardering voor de gemeenteraad omdat zij de verdere ontwikkeling en uitwerking van de MFA, positief ondersteunt.

N.a.v. het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in 2020 door Laride (partner in huisvesting en vastgoed) bleek de Laurentiuskerk de meest haalbare locatie te zijn voor het toekomstig MFA in Vierlingsbeek. Gedurende het onderzoek werd de kerk door Stichting Laurentiuskerk Vierlingsbeek dankzij vele obligatiehouders gekocht. De toekomstige MFA is volgens de initiatiefnemers dé plek waarin een veelheid aan sociale, culturele, educatieve, sportieve en maatschappelijke activiteiten worden ontplooid om sociale samenhang en leefbaarheid in Vierlingsbeek en Groeningen te versterken en te ontwikkelen.
Op 4 augustus 2021 van 20.30u tot 21.30u is er een presentatie van het 1e schetsontwerp van de MFA in de Laurentiuskerk te Vierlingsbeek voor toekomstige gebruikers en betrokken dorpsbewoners. Architect Bart van den Hork (van Elemans van den Hork architecten) presenteert dan een schets.

Doel van deze bijeenkomst is om iedereen mee te nemen in de eerste schetsen van het plan en de vervolgstappen van de MFA ontwikkeling. Vervolgens wordt het schetsontwerp verfijnd en een investeringsbegroting en exploitatiebegroting gemaakt, waarbij ‘haalbaar’ en ‘betaalbaar’ belangrijke uitgangspunten zijn. De gemeente Boxmeer verwacht de uitgewerkte plannen begin september, zodat de gemeenteraad op 14 oktober tijdens de raadsvergadering hierover een besluit kan nemen.

Meer berichten