Maas Cleanup: vrijwilligers gezocht om de Maasoevers en zijrivieren op te ruimen

  •   keer gelezen

REGIO | De Maas en haar zijrivieren hebben hun ongekende krachten laten zien. Nu het water gezakt is, komt er een gigantische hoeveelheid afval aan de oppervlakte. Schone Maas, Schone Rivieren, LIVES en Maas Cleanup roepen daarom op om de handen uit de mouwen te steken voor een extra Maas Cleanup op 14 augustus. Er moet een grote klus geklaard worden en daar kan alle hulp bij gebruikt worden. 

Maar dat moet wel op een veilige manier gebeuren en zonder de natuur verder te beschadigen. In overleg met waterbeherende partijen, de veiligheidsregio’s, terrein beherende organisaties en lokale overheden is er een overzichtskaart gemaakt van waar en wanneer er opgeruimd kan worden. Op die manier worden gevaarlijke situaties voorkomen.

Meld je aan
Wil je graag helpen? Meld je dan aan via de website voor een opruimmoment op 14 augustus of teken je eigen opruimactie in op de kaart. “Met heel veel vrijwilligers in samenwerking met bedrijven en waterbeherende partijen gaan we de schouders eronder zetten en de strijd aan”, aldus Maas Cleanup coördinator Noï Boesten.

World Cleanup Day
Heb je de smaak van het opruimen te pakken gekregen? Op 18 september is de wereldwijde opruimactie World Cleanup Day waarop in 180 landen tegelijkertijd de planeet een schoonmaakbeurt krijgt. Ook Maas Cleanup organiseert dan een grote opruimdag in het stroomgebied van de Maas: Maas Cleanup Day. Aanmelden voor Maas Cleanup Day op 18 september kan ook via de website.

Maak van de Maas de eerste beschermde rivier van Nederland
Om de opruimacties kracht bij te zetten, wordt dit jaar het probleem ook bij de bron aangepakt door middel van een petitie. Hierin wordt gevraagd de Maas de eerste beschermde rivier van Nederland te maken. “Wij roepen met de petitie ‘Maas in de Wet’ de politiek op om van de Maas een rechtspersoon te maken. Door de rechten voor de Maas beter te regelen én te verankeren kan de Maas zelf opkomen voor haar recht om vrij van zwerfafval en andere vervuiling te stromen. Na Maas Cleanup Day bieden we de petitie aan bij de Tweede Kamer.”

Maas Cleanup
Maas Cleanup is een beweging van bedrijven, (natuur)organisaties en burgers, verenigd voor de Maas. In plaats van veroorzaker, willen zij samen oplosser worden van het afvalprobleem. Juist door ook het bedrijfsleven te betrekken bij een schonere omgeving, kunnen zij hun kennis inzetten voor duurzaamheid. Bovendien stimuleert Maas Cleanup organisaties die meedoen om zelf ook duurzamer aan de slag te gaan. “We willen deze problemen bij de bron aanpakken: een échte oplossing vinden waardoor onze Maas beter beschermd kan worden.”

Meer berichten