<p>Investeren in zonnepanelen</p>

Investeren in zonnepanelen

(Foto: )

Investeren in ‘Zonnepark Hapsebaan’

  •   keer gelezen

VIANEN | Aan de locatie Hapsebaan 33 te Vianen wordt door Solargaard Vianen B.V. een zonnepark gerealiseerd. Op de locatie was voorheen een varkenshouderij. De eerste fase is gestart en voor de vervolgfase is de herziene vergunningaanvraag nu in behandeling bij de gemeente. Het zonnepark draagt bij aan de ambities uit de Energievisie gemeente Cuijk. Het gaat in totaal om zo’n 36.500 zonnepanelen. De hoeveelheid duurzame energie die jaarlijks zal worden opgewekt is vergelijkbaar met het stroomverbruik van ongeveer 3.200 huishoudens. Zowel de gemeente als de ontwikkelaar vinden het belangrijk dat inwoners van Haps en Vianen hiervan mee kunnen profiteren. Op deze manier wordt het ‘ons zonnepark’. 

Deelnemen kan door een obligatielening van € 500, € 1.000, € 2.500 of € 5.000. De looptijd van de obligatielening is 15 jaar en de rentevergoeding is 4,5% per jaar. Bent u geïnteresseerd om financieel deel te nemen? Wilt u meer weten of heeft u vragen? Stuur een mailtje naar hans.marchal@quadraat.nu of bel 06-28217594.

Meer berichten