Advocaat Mr. A.A.J.L. van Elk de Freese neemt samen met Vincent Mastail, één van de kartrekkers uit de Molukse gemeenschap, het uitgewerkte plan door.
Advocaat Mr. A.A.J.L. van Elk de Freese neemt samen met Vincent Mastail, één van de kartrekkers uit de Molukse gemeenschap, het uitgewerkte plan door. (Foto: )

Molukse gemeenschap schetst plan voor monument ter herdenking 1e generatie

  •   keer gelezen

CUIJK | Namens de Molukse gemeenschap in Cuijk heeft advocaat Mr. A.A.J.L. van Elk de Freese de laatste hand gelegd aan het plan voor een nieuw te plaatsen monument in het centrum van Cuijk. Het monument moet eenieder herinneren aan de eerste generatie Molukkers die in de jaren vijftig naar Nederland kwamen. Veel van hen vonden ook in Cuijk een fijn thuis. 

De huidige Molukse gemeenschap maakt zich hard voor haar voorgaande generaties. Onder andere vrijstelling van grafrechten staat hoog op de agenda. Inmiddels is dit door gemeente Cuijk toegezegd. Als tweede verzoek wil de Molukse gemeenschap graag een monument plaatsen ter herdenking. De gemeente gaf aan bereid te zijn invulling te geven indien het breed gedragen wordt, binnen het budget moet past, en wordt goedgekeurd door de cultuur commissie.

“We hebben zodoende een enquête in drie delen afgenomen onder de Molukse gemeenschap” vertelt Van Elk de Freese. “Voorts is het de meerderheid die gekozen heeft in de enquête. Daaruit hebben wij geconcludeerd wat de breed gedragen wens is binnen die gemeenschap.” Van Elk de Freese bladert door een flinke map aan papierwerk. Het is hierin waar de concreet uitgedachte ideeën staan. Het huidige plan omvat een mooi kunstwerk vervaardigd door Sias Fanoembi, een uit Cuijk afkomstige bronskunstenaar, tevens behorend tot de Molukse gemeenschap. Dat vond eenieder in de Molukse gemeenschap passend. Omdat Fanoembi reeds is overleden wil het gemeenschap een bestaand werk van hem kopen. Uit de enquête kwam ook naar voren dat 18 van de 30 respondenten graag de namen van de eerste generatie Molukkers vermeld ziet” vertelt Van Elk de Freese. “Daarnaast opteert de meerderheid voor een monument in het centrum in plaats van op de betreffende begraafplaatsen. Waar precies, daar zal de gemeente uiteindelijk uitspraak over moeten doen. Dat is afhankelijk van het ontwerp. “Het Louis Jansenplein zou natuurlijk geweldig zijn. Maar bij het station is er ook ruimte. Zolang het maar in het centrum komt.”

Nu de plannen allemaal uitgewerkt zijn en er aantoonbaar draagvlak is, worden deze overgedragen aan de gemeente. Afhankelijk van of alles past binnen het budget, de ruimtelijke indeling en bij de visie van de cultuurcommissie, zal er wel of geen groen licht worden gegeven. De Grafrechtgroep wil in ieder geval alvast iedereen die de enquêtes spontaan en met respect hebben ingevuld bedanken!

Meer berichten