<p>De grond bij de Hank is ingezaaid met een speciaal mengsel dat heel het jaar doorbloeit. </p>

De grond bij de Hank is ingezaaid met een speciaal mengsel dat heel het jaar doorbloeit.

(Foto: )

Gemeente Sint Anthonis zet nieuwe stappen naar vergroening

  •   keer gelezen

SINT ANTHONIS / WANROIJ | Al langer roept gemeente Sint Anthonis meer en meer te willen vergroenen. Niet voor niets is er het streven om per 2030 klimaatneutraal te zijn. Onlangs tekende de gemeente het ‘Schone lucht akkoord’. Maar ook op de grond worden er veel groene stappen gezet. In bijzijn van wethouder Huub Bellemakers, met duurzaamheid in zijn portefeuille, vertellen specialisten hier graag meer over.

Wethouder Bellemakers schetste hoe de plannen voor de energietransitie (van fossiel naar duurzaam) vanuit de rijksoverheid bij de gemeente terechtkomen en hoe het komt dat het vaak veel tijd kost om uiteindelijk tot resultaat te komen. “Herinrichten van kernen, vergroenen van de omgeving”, zo vertelde hij. “Het zijn trajecten die veel denkwerk, overleg met de omgeving en het eens worden over gezamenlijk gedragen oplossingen vragen. We nemen actief deel aan allerlei initiatieven zoals stichting Steenbreek, het Deltaplan Biodiversiteit en Duurzaam bouwen. Alleen door samen te werken met verschillende partijen kun je stappen maken. We werken natuurlijk samen met de provincie, waterschap, het Groen ontwikkelfonds Brabant (GOB) én er is al een samenwerking Klimaatbestendig Land van Cuijk!”

Groenspecialist Bart Huckriede en beleidsmedewerker duurzaamheid Claudia Beckers gaan met plezier dieper in op de groene ambities. Duurzame energieontwikkeling behoort zeker tot de ambities. Zonneparken, windmolens en geothermie, wat is mogelijk in Sint Anthonis, en wat niet? Maar ook meer natuurontwikkeling is een belangrijk vooruitgang. Zorgfuncties, voedselfuncties, natuur, bodem- en waterfuncties en recreatieve functies hangen allemaal samen. Op allerlei manieren wordt getracht om het buitengebied duurzamer en aantrekkelijker te maken. Droogte tegengaan, minder chemische bestrijdingsmiddelen, bodemverbetering en ontwikkelen van nieuwe natuur. Dit kan enkel worden bereikt door samen te werken met agrariërs in de omgeving. 

Biodiversiteit
Bart Huckriede gaat dieper in op de natuurontwikkeling. In samenwerking met Paul Cremers van de Agrarische Natuurvereniging vertelt hij in geuren en kleuren hoe een agrarisch perceel langs de Hank in Wanroij wordt omgevormd tot nieuwe natuur. Bart: “De grond hier is ingezaaid met een speciaal mengsel dat heel het jaar doorbloeit. Het vormt een rijke voedselbron voor de toekomst. Eigenlijk is het een voedselbos, alleen niet bedoeld voor menselijke consumptie. Hiermee willen we de biodiversiteit sterk vergroten.” Paul Cremers vertelt verder over de samenwerking tussen zijn vereniging en de gemeente en waarom het zo belangrijk is om de boeren mee te nemen in alle ontwikkelingen die er gaande zijn. “Je merkt dat er steeds meer bewustwording bij boeren ontstaan als het gaat om natuurbehoud. Vijf jaar geleden waren er nog veel twijfels over de toepassing van meer duurzame bemestingsmogelijkheden, tegenwoordig melden boeren zich hier zelf voor aan.”

Minder stenen
Aangekomen op de Lookant neemt Claudia Beckers het stokje over. Net als haar collega heeft ook zij grote verduurzamingsplannen voor de ondergrond. “Eigenlijk kun je wel zien waar het hier aan scheelt. Al die stenen hier. Dat wordt ’s zomers ontzettend heet. En als het regent kan het water juist niet goed weg.” Zodoende dat ze landschapsarchitect Carla Rovers heeft ingeschakeld om, in samenwerking met de bewoners van het nabijgelegen verzorgingstehuis van Pantein, een groene omgeving te ontwerpen. “We brengen de plannen tot stand samen met de geïnteresseerde omwonenden en met de mensen die het groen straks gaan onderhouden.” Uiteindelijk zal een groot deel van het steen dan ook plaatsmaken voor groen, opdat mens en dier het nog meer naar zin heeft aan de Lookant.

Meer berichten