<p>De zes deelgebieden binnen de structuurvisie.</p>

De zes deelgebieden binnen de structuurvisie.

(Foto: Gemeente Sint Anthonis)

Structuurvisie Sint Anthonis verder aangepast

  •   keer gelezen

SINT ANTHONIS | “ Werken, wonen en recreëren moeten elkaar verbinden, versterken met oog voor onze eigenheid en ons karakteristieke landschap” Met deze woorden is de structuurvisie van gemeente Sint Anthonis in 2013 opgesteld. Met het verstrijken van de jaren en het veranderen van de maatschappij en omgeving behoefde deze een aanpassing. Zodoende dat de gemeente gedurende afgelopen zomer flink werk heeft verzet om een addendum op te stellen. Deze aanpassing ligt nu ter inzage.

“De structuurvisie zoals ie was, blijft ongewijzigd” benadrukt wethouder Wouter Bollen. Er zijn volgens Bollen enkel drie belangrijke toevoegingen. De eerste toevoeging is een bufferzone tussen kernen en agrarisch gebied. “Op een kortere afstand dan 250 meter van de kernen is vormverandering, uitbreiding of omschakeling van of naar veehouderijen (inclusief paardenhouderijen) niet langer mogelijk” luidt het addendum. Deze afstand is gebaseerd op de huidige kernen en hun grenzen zoals ze bij de provincie bekend zijn. Geen van de agrarische bedrijven ligt volgens de wethouder momenteel binnen een straal van 250 meter van een kern Indien zo’n onderneming kans ziet te groeien, dan zal het ruimte moeten zoeken buiten deze bufferzone.

Een tweede belangrijke toevoeging aan de structuurvisie is een restrictie voor de zogenaamde deelgebieden 2 (De gebieden rondom het Sint-Anthonisbos, De Stichting en Landgoed Groote Slink-Bunthorst) en 4 (rondom de Radioplassen bij Stevensbeek). De restrictie maakt vormverandering, uitbreiding of omschakeling van veehouderijen niet meer mogelijk.
De laatste aanpassing moet meer overeenstemming brengen tussen de praktijk en agrarische ontwikkeling in het gebied tussen Wanroij, Sint Anthonis en Oploo.

Agrarische vereniging ZLTO uitte zich bijzonder kritisch tegenover het voorgestelde addendum. Volgens de organisatie worden boeren door de aanpassing meer en meer in het nauw gedreven. Wethouder Bollen benadrukt dat de structuurvisie anders is dan een bestemmingsplan. Nieuwe bestemmingsplannen worden juist langs de structuurvisie getoetst, ook met addendum. “Ik zie momenteel geen locatie die hierdoor in de problemen komt” vertelt de wethouder, in een poging om de ZLTO gerust te stellen. 

Iedereen tot en met maandag 27 september 2021 een inspraakreactie indienen tegen het ontwerp van de aanvulling op de structuurvisie. In de inspraakreactie moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel de reactie betrekking heeft.  

Meer berichten