<p>Diverse vrijwilligers werden door voorzitter Ton van Elk de Freese (links) gehuldigd.</p>

Diverse vrijwilligers werden door voorzitter Ton van Elk de Freese (links) gehuldigd.

(Foto:)

Roy Koenen en JVC United geëerd

  •   keer gelezen

CUIJK | Op de vrijwilligersavond van JVC Cuijk van 18 september heeft het bestuur bij monde van voorzitter Ton van Elk de Freese diverse vrijwilligers gehuldigd. Onder grote ovationele bijval werd Roy Koenen gekozen als Allrounder van het Jaar wegens zijn verdienste als teammanager van JVC 1. Verder vervult hij achter de schermen de tijdrovende taak van wedstrijdsecretaris voor zowel de jeugd als de senioren. Als voorheen getalenteerd scheidsrechter weet hij met verve de scheidsrechters te ontvangen. Zijn echtgenote Roxanne steunt hem bij dit alles. Hoewel hij zijn ziekte met bewonderenswaardig optimisme draagt, kan hij de rol van scheidsrechtercoördinator helaas niet meer op zich nemen.

De Frans Stoots vrijwilligerstrofee ging dit jaar niet naar één persoon, maar naar het hele team van JVC United. Alfons Willems, Nordi Bouadar, Harald Moors, Khalid Khtoura, Günther Robben, Marco Janssen, John Thijssen en Danny Ploem hebben er in de competitieloze coronatijd op 24 zaterdagen voor gezorgd dat de jeugd in allerlei spelvormen actief bleef. Verder assisteerden zij bij andere activiteiten zoals de Santa Centen Run en het Voetbalkamp voor de jeugd tot 15 jaar.

Andere festiviteiten
De avond hiervoor stond er een lange rij feestelijk uitgedoste jongeren voor de housetent achter de Taurus. Niet zoals gewoonlijk pas rond twaalven, maar al om half tien. Iedereen immers kende de onverbiddelijke eindtijd van twaalf uur. Niet alleen de JVC jeugd was welkom, heel veel andere jongeren uit de wijde omgeving hadden er ook zin in (703 kaarten verkocht).

Al eerder in september waren het Voetbalkamp, de Open Cuijkse Fierljeppenkampioenschappen en het toernooi om de Kuukse Kup een succes en belangrijk voor de binding met de samenleving in het Land van Cuijk. 

Op zondag 19 september werd de receptie van het 90-jarige JVC Cuijk gevolgd door het feest dat Molukse families, die actief waren en zijn binnen JVC, organiseerden met mooie zang en heerlijke hapjes. 

De festiviteitenreeks zal op 1 oktober worden besloten met een exquise diner dat wordt bereid door een kookclub van enthousiaste culinaire JVC-ers onder begeleiding van Peter en Anita de L’Ange (voorheen Carpe Diem, nu Schalkse Vlaming) en in samenwerking met ROC De Leijgraaf uit Cuijk.

Meer berichten