<p>Er is de afgelopen maanden zeer hard gewerkt aan het in orde maken van het pand aan de Molenstraat 47, welke wordt gehuurd van Mooiland.</p>

Er is de afgelopen maanden zeer hard gewerkt aan het in orde maken van het pand aan de Molenstraat 47, welke wordt gehuurd van Mooiland.

(Foto:)

Hobbycentrum Cuijk start op 1 november a.s.

  •   keer gelezen

CUIJK | Het is zover. Op 1 november a.s. gaat het Hobbycentrum Cuijk (HCC) daadwerkelijk van start. Er is de afgelopen maanden zeer hard gewerkt aan het in orde maken van het pand aan de Molenstraat 47. De stichting HCC huurt dit pand van woningcorporatie Mooiland die overigens zeer tot steun is geweest bij het verder geschikt maken van deze locatie.

Het pand heeft voor elke hobby een aparte ruimte. Het gaat om de hobby’s keramiek, houtbewerking, textiele werkvormen, modelbouw, speksteen, schilderen/tekenen, glas in lood, mozaïek, kleinmetaal, elektronica en edelsmeden. Er blijkt veel belangstelling te zijn voor deze maatschappelijke voorziening. Hoewel het hobbycentrum open staat voor alle leeftijden, blijkt in de praktijk dat de meeste deelnemers onder de categorie senioren vallen.

Belangrijke doelstelling van het HCC naast het beoefenen van een hobby is de ontmoetingsfunctie. Het gaat eenzaamheid tegen en het bevordert nieuwe contacten en vriendschappen vanuit gelijkgezinde hobby’s. 

Naast de medewerking van de gemeente voelt het bestuur van de stichting HCC zich gesteund door diverse maatschappelijke instellingen waaronder de wijkraden en de Stichting Welzijn Ouderen Cuijk. Niet onbelangrijk is dat organisaties zoals het Oranje Fonds en het VSB fonds voor de aanschaf van inrichting, gereedschappen en machines de nodige financiële middelen ter beschikking stellen. En ook zijn er al diverse lokale ondernemers die vanaf het komende jaar het hobbycentrum gaan sponseren.

Al met al een gezonde startsituatie. De deelnemersbijdrage wordt op een toegankelijk niveau gehouden zodat dat geen te hoge drempel wordt (€ 75,- per jaar voor deelname aan twee hobby’s ).

Voor meer informatie kunt u de deels nog in aanbouw zijnde website raadplegen:www.hobbycentrumcuijk.nl Via deze website kunt u zich ook aanmelden als deelnemer en ziet u de mailadressen en telefoonnummers voor eventuele nadere informatie.

Op 1 november wordt weliswaar gestart met de hobbygroepen maar de officiële opening zal nog op er later tijdstip plaatsvinden als alles voldoende is ingeregeld.

Meer berichten