Voorzitter Jo Jansen (links) en Jan van Dongen (rechts) van de cliëntenraad Maasziekenhuis zijn op zoek naar nieuwe leden.
Voorzitter Jo Jansen (links) en Jan van Dongen (rechts) van de cliëntenraad Maasziekenhuis zijn op zoek naar nieuwe leden. (Foto: Ed van Alem)

Cliëntenraad Maasziekenhuis zoekt nieuwe leden

  •   keer gelezen

BEUGEN | Vrijwel ieder mens krijgt in z’n leven wel eens te maken met ziekenhuiszorg. Vind je het interessant om over de kwaliteit van de zorg in Maasziekenhuis Pantein mee te denken? Meld je dan aan als lid van de cliëntenraad. Wegens het verlopen van de zittingstermijn zijn er enkele vacatures.

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten en denkt mee over beleid dat rechtstreeks cliënten raakt. Jo Jansen, voorzitter van de cliëntenraad van het Maasziekenhuis: “Een cliëntenraadslid denkt actief mee over de ziekenhuiszorg van nu en in de toekomst. Verbeterpunten signaleren we en koppelen we terug naar het management. Wij zijn dus direct met kwaliteit en indirect met beleid bezig.” Cliëntenraadslid Jan van Dongen wijst er op dat de cliënt in de gezondheidszorg steeds meer centraal staat. “Die vraagt terecht om professionele, klantgerichte zorg en service. Het is belangrijk de wensen van cliënten te kennen en daar zo goed mogelijk op in te spelen.”

Contacten
Het lidmaatschap van de cliëntenraad is vrijwilligerswerk met een onkostenvergoeding. Volgens voorzitter Jo Jansen levert het werk ook persoonlijk veel meerwaarde op. “Wij onderhouden contacten met instanties binnen en buiten het ziekenhuis. De raad informeert zich ook over te bespreken onderwerpen. Indien gewenst met interne of externe adviezen om zo een deskundige bijdrage te kunnen leveren.”

Jan van Dongen: “Het leveren van goede zorg kan niet zonder de cliënt erbij te betrekken. Daar houden wij ons ook mee bezig. Verbeteringen in de zorg worden niet alleen vóór de cliënt gedaan, maar in samenwerking met de cliënt.”

Als je je kunt inleven in een ander, kun je van grote betekenis zijn voor een cliëntenraad. Kijk voor meer informatie of aanmelding op www.maasziekenhuispantein.nl/nieuws . 

Meer berichten