<p>Onder meer de rioolheffing 2022 voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk is vastgesteld.</p>

Onder meer de rioolheffing 2022 voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk is vastgesteld.

(Foto: Brabant Water)

Nieuwe leges en heffingen vastgesteld voor gemeente

  •   keer gelezen

LAND VAN CUIJK | De vijf gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis hebben ingestemd met de leges, reinigingsheffingen en rioolheffing voor het belastingjaar 2022. De verordening is wel eerst besproken in de zogeheten Land van Cuijkraad.

De onderliggende kosten voor afval en riool voor het begrotingsjaar 2022 zijn duidelijk. Daarmee was het mogelijk de tarieven voor 2022 vast te stellen. Daarnaast is het belangrijk dat de uniforme legestarieven vanaf de eerste dag van de nieuwe gemeente gaan gelden. Daarom konden deze tarieven niet in het nieuwe jaar door de nieuwe gemeenteraad worden vastgesteld.
Gemeenten mogen geen winst maken op leges. Dit betekent dat de bedragen van de leges gebaseerd zijn op de kosten die ervoor gemaakt worden. Deze berekening is gemaakt voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Voor de gemeente Boxmeer is er sprake van een significante stijging van de bouwleges.

Flinke stijging voor bouwleges Boxmeer

Kleine wijzigingen
Door de harmonisatie van de leges en de belastingen veranderen er kleine dingen per gemeente. Zo kent het Land van Cuijk geen hondenbelasting. Inwoners van de gemeente Grave betalen momenteel nog hondenbelasting. Voor de gemeente Sint Anthonis doet de Belastingsamenwerking Oost Brabant in Oss (BSOB) op dit moment de gemeentelijke heffing en invordering. Dit zal straks worden gedaan door de gemeente Land van Cuijk. Inwoners van de gemeenten Boxmeer en Mill en Sint Hubert betalen de rioolheffing en/of afvalstoffenheffing op dit moment via Brabant Water. Vanaf 2022 loopt dit via de gemeente Land van Cuijk.

Ingang per 1 januari
Vanaf 1 januari 2022 gelden de nieuwe leges voor alle inwoners van het Land van Cuijk. Tot die tijd gelden de tarieven van de huidige gemeenten.

Meer berichten