Foto:

Bedrijvig Oeffelt: een terugblik over 100 jaar

  •   keer gelezen

OEFFELT | De Stichting Heem en Historie Oeffelt heeft de geschiedenis van alle bedrijven in Oeffelt tussen 1870 en 1970 en soms eerder of later gebundeld in een dikke pil, met verhalen en foto’s over het leven en werken in dit dorp aan de Maas. Na het dikke boek “Oeffelt zoals het was” dat de Oeffeltse gezinnen tussen 1940 en 1945 beschreef, kwam de vraag op tafel: wat nu?

Al vrij snel werd een nieuw project gestart met de titel “Bedrijvig Oeffelt”. De opzet daarbij was het beschrijven van de bedrijven in Oeffelt tussen 1870 en 1970. Het jaar 1870 werd gekozen, omdat toen de spoorlijn Boxtel – Wezel werd aangelegd, waardoor veel bedrijvigheid in het dorp op gang kwam. Na 100 jaar, in 1970 het einde omdat toen de traditionele ondernemingen, zoals de bakker, de kruidenier, de smid, de kleine aannemer en slagerij, verdwenen en de supermarkten kwamen.

Ook hier is, zoals in “Oeffelt zoals het was” de rode draad van adressering de route die de postbode, komend van Gennep over het veer, fietste. Het eerste adres was Maas 1, het Veerhuis. Wie de moeite doet de fiets te nemen, kan met het huidige boek als TomTom de oude postboderoute volgen. 


Vraaggesprekken
Vanaf 1870 – 1940 waren het parochiearchief, oude kranten en tijdschriften een welkome bron en na 1940 werd de geschiedenis van de bedrijven vooral vastgelegd door vraaggesprekken met de ondernemers zelf of hun kinderen en/of kleinkinderen. Daarbij bleek dat mensen zich erg bewust zijn van hun afkomst, want velen hadden oude, soms vergeelde, foto’s en andersoortige afbeeldingen van het bedrijf van hun ouders of grootouders. Vrienden van Heem en Historie hebben meerdere jaren gezwoegd om informatie en fotomateriaal te verzamelen. Daarnaast hebben twee ploegen in het BHIC, toen nog te Grave, alle informatie over Oeffelt uit de regionale kranten vergaard, gefotografeerd, gerubriceerd en gearchiveerd.

Om de pil van 2 kilo niet te dik te laten worden, zijn boerderijen niet opgenomen, omdat die in het boek “Oeffelt zoals het was” gedeeltelijk aan de orde waren gekomen. 


Meer dan je denkt
Het boek maakt o.a. duidelijk dat er veel meer bedrijven waren dan menigeen denkt; dat er een grote variatie aan bedrijven was; dat het bijna altijd handarbeid was en men lange dagen maakte, beginnend als het licht werd en stoppend bij het invallen van de duisternis.

Het werd een project van de lange adem met de eerste onderbreking in 2014. Toen heeft Heem en Historie naar aanleiding van 70 jaar bevrijding een herdenkingsuitgave verzorgd en een tentoonstelling ingericht. Deze activiteiten vergden veel tijd. De tweede onderbreking was de periode van de coronapandemie vanaf maart 2020, waarin alle verenigingsactiviteiten en bijeenkomsten werden afgelast. 


Tentoonstelling
Om het boek “Bedrijvig Oeffelt” aan iedereen te tonen wordt op zaterdag 21 en zondag 22 mei a.s. een tentoonstelling georganiseerd te Oeffelt in de Kleppenburg. Deze is beide dagen geopend van 12.00 – 17.00 uur. Men kan dan ook voorintekenen, altijd een voordeel want dan betaal je € 5,-- minder voor dit prachtige boek.

Meer berichten