Foto: SK-Media.nl
INGEZONDEN

‘Als scheidsrechters cheerleaders worden, is de wedstrijd verloren’

  •   keer gelezen

In de oude gemeente Boxmeer, is na een WOB-verzoek van een burger duidelijk geworden wat er destijds allemaal aan misstanden heeft plaatsgevonden in het AZC in Overloon. Dat een burger dit via een WOB-verzoek boven water moet halen is het bewijs dat overheidsorganen liever wegkijken dan problemen oplossen. De politiek staat inmiddels zo ver van de burger af, dat waar de politiek niet over praat, niet bestaat.

Omdat er door de gemeentelijke fusie een nieuwe juridische entiteit is ontstaan, heeft FVD op 3 februari jl. samen met de VVD een motie ingediend met het verzoek om de nieuwe raad als hoogste orgaan uit te laten spreken dat het contract met het COA niet zal worden verlengd.

We kregen destijds alléén steun van Liberaal LVC, echter niet van Team Lokaal en het CDA. Er werd ons ‘onzinnige argumenten’ verweten en het zou een ‘onnodige motie’ zijn. Door het niet krijgen van de steun van deze partijen voelden wij al nattigheid.

Wethouder Willy Hendriks-Van Haren van Team Lokaal verzekerde de raad om bij de raad terug te komen als er vanuit het COA een verzoek zou komen over een nieuw te nemen besluit over het AZC in Overloon. Citaat uit de raadsvergadering van 3 februari jl. van Wethouder Hendriks; “Op het moment dat het college een ander besluit zou willen kunnen gaan nemen, zullen we zeker eerst naar u als raad komen, omdat dan uw instemming gevraagd zal worden. Wij zullen, als college -dat kan ik u ook beloven- dat wij dat niet doen. Wij zullen zeker vooraf met u, als raad het gesprek aangaan.”

Afgelopen dinsdag, toen de raad samenkwam om kleurplaten uit te zoeken voor de profielschets van de nieuwe burgemeester, was CDA-burgemeester Hillenaar al op de hoogte van de toezegging aan het COA om 150 statushouders te gaan huisvesten in het voormalig AZC in Overloon. Toen hield het college de mond richting de raadsleden en haastte de burgemeester zich naar Overloon om de mededeling te doen aan de dorpsraad van Overloon en later van Stevensbeek. Er kwam een vraag uit de zaal in Overloon: “Moet u hier niet mee naar de raad, burgemeester?” “Nee, dit is niet nodig”, was het antwoord.

De pers was ingelicht en had een embargo tot woensdag 18 mei 2022 12:00 uur. De raadsleden kregen het persbericht om 12.45 uur in de mail, sommigen waren al gebeld door verontruste inwoners.

Deze minachting aan de raad nemen wij hen erg kwalijk en daarom schreven we samen met Liberaal LVC en de VVD een motie om dit “terug” te draaien en een normale democratische procedure te starten met discussie met de dorpsraden en met een discussie in de raadszaal. Want feitelijk worden er hier al jaren huiszoekenden 150 plaatsen omlaag gezet op de wachtlijst. En vindt dit opnieuw geconcentreerd plaats in de dorpen die al zo veel geleden hebben.

Deze motie werd niet gesteund door raadsleden van Team Lokaal en CDA en zullen hiermee, net als in de landelijke politiek -hoe groot de blunder ook is- hun bestuurders altijd beschermen. Deze raadsleden, die als bestuursvolgelingen het excuus van de wethouder accepteren, zijn het er mee eens dat het college de raad informatie onthield in een cruciaal stadium en met maar één reden: dat de raad, als hoogste orgaan, dit had kunnen voorkomen.

Forum voor Democratie Land van Cuijk

Marianne Akkermans-Linssen

Meer berichten