<p>Bert Linskens legt uit hoe het het zit met prestatieafspraken en de woonvisie.</p>

Bert Linskens legt uit hoe het het zit met prestatieafspraken en de woonvisie.

(Foto:)

Huurders in gemeente Land van Cuijk, verenig u

  •   keer gelezen

BOXMEER | Met het samengaan van de vijf gemeenten tot één Land van Cuijk, komen de verschillende huurdersorganisaties in de regio op termijn in het nauw. Hoe breng je de wensen en klachten van alle huurders in elke kern, op een juiste manier over bij de gemeente en bovenal de woningcorporatie? Vanuit de Bewonersraad Boxmeer en woningcorporatie Mooiland is zodoende het idee ontstaan om de krachten te bundelen en één huurdersbelangengroep op te zetten. Onlangs is hier ook een enquête over uitgezet, bedoeld voor alle Mooiland-huurders in de regio. Dinsdag 14 juni werd een eerste oriënterende bijeenkomst georganiseerd in ’t Vertrek in Boxmeer. Doel van de avond: meer mensen bij het initiatief betrekken die daadwerkelijk willen blijven meepraten en aansluiten. “En dit lijkt te gaan lukken!”

Vanuit verschillende kernen uit Land van Cuijk zitten er huurders aan tafel. Wanroij, Escharen, Sint Anthonis, Sint Hubert, Boxmeer en Cuijk, ze zijn allemaal vertegenwoordigd aan de tafel in ’t Vertrek. De beweegredenen voor de betrokken huurders zijn divers, van onvrede over de gemeente of Mooiland, tot interesse in hoe de organisatie in elkaar steekt, tot een wil om meer te doen voor huurders. Maar over één ding zijn ze het eens: ook in deze nieuwe gigagemeente mag de stem van de huurder niet verloren gaan. 

Gerrie Knuiman maakt deel uit van Stichting Huurdersbelangen Boxmeer maar ook van de huurderkoepel binnen Mooiland. Hij is één van de initiatiefnemers achter de informatiebijeenkomst. “Het uiteindelijke doel is om één belangenorganisatie voor heel Land van Cuijk te vormen. Niet alleen staan we dan sterker, maar de gemeente en Mooiland willen uiteindelijk ook graag één groep afgevaardigden om de tafel. Daarom willen we dat zo veel mogelijk mensen met ons meepraten en zich aansluiten. ”

Prestatieafspraken
Aanwezig is ook Bert Linskens, hoofd klantencontact bij Mooiland. Wat hem betreft is een nieuwe woonvisie noodzakelijk, zeker in een kersverse gemeente. “Ik mag hopen dat ie er volgend jaar is.” Bert diept het verder uit. “Zo’n woonvisie wordt opgesteld door de gemeente en is eigenlijk een schets van de woonplannen. Daarin staat bijvoorbeeld waar behoefte aan is, of waar discrepanties zijn, maar ook in welke prijsklasse of op welke locaties die behoeftes bestaan. Iedereen in de gemeente zou immers een woning moeten hebben die zo veel mogelijk aansluit op de wensen: Betaal, leefbaar, veilig en in goed ontwikkelde wijken.” Zodra de gemeente dit ‘verlanglijstje’ concreet heeft, wordt dit gedeeld met de woningcorporaties. Bert: “In reactie hierop geven de woningcorporaties aan hoe ze het één en ander willen invullen. Eigenlijk zeggen ze: ‘Wij hebben gezien wat jullie wensen zijn. We gaan dit, dit, en dit doen’. Dat noemen we het bod aan de gemeente, en wordt opgesteld in goed overleg met de huurders en huurdersorganisaties.” Voor 1 juli moet dit bod zijn opgestuurd. In het najaar volgen dan de eerste gesprekken om een prestatieafspraak te maken. De gemeente gaat dan met de woningcorporatie én huurdersbelangenorganisaties om de tafel om tot goede afspraken te komen over de wensen, ontwikkeling van de woningvoorraad, betaalbaarheid, kwaliteit van wonen en ga zo maar door. Deze afspraken worden door de drie partijen ondertekend, eenieder dient zich hier aan te houden.

Land van Cuijk
In de nieuwe, samengestelde gemeente is het een zware opgave om met verschillende huurdersorganisaties om de tafel te zitten en met alle wensen rekening te houden. Dit proces moet gestroomlijnd worden. Gerrie: “Daarom hebben we die enquête uitgezet. Om te peilen wat mensen van zo’n organisatie verwachten, en of er wel behoefte aan was. Nu zoeken we dus mensen die hier alle plezier in willen steken, zonder terug te kijken. Vandaar dat Mensen die hier echt voor gaan, en zich voor hun medehuurders willen inzetten.”

De Boxmerenaar hoopt op een mooie verdeling vanuit de verschillende regio’s en kernen binnen de gemeente. “Dat was voorheen niet het geval. De oude gemeenten Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert waren toch wel grijze vlekken. Onder de noemer ‘Mooiland on Tour’ kwamen we daar regelmatig naar de dorpscentra, om te praten met mensen. Dan was er wel interesse, maar werden er geen verdere stappen ondernomen. Dat is jammer. Hoe krijgen we die mensen nou ook betrokken?” Iedereen die interesse heeft om iets bij te dragen aan een gemeentebrede huurdersbelangenorganisatie, kan dit kenbaar maken bij Gerrie via gerrieknuiman@hotmail.com. “Ik ben bereid met iedereen in gesprek te gaan. We moéten dit toch van de grond kunnen krijgen!”

Meer berichten