Intensieve veehouderij en natuurinclusieve landbouw zouden naast elkaar moeten kunnen bestaan.
Intensieve veehouderij en natuurinclusieve landbouw zouden naast elkaar moeten kunnen bestaan.

De oplossing voor de stikstofcrisis? Maatwerk!

  •   keer gelezen

LAND VAN CUIJK | In grote getale zijn de boeren in Nederland momenteel actie aan het voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Deze plannen zijn volgens de agrarische sector onevenredig zwaar en niet realistisch. Zo moet in de provincie Brabant het aandeel aan ammonia-uitstoot met 47% dalen. Wethouders Antoinette Maas en Mark Janssen – Van Gaal van gemeente Land van Cuijk geven aan de boeren niet in de steek te laten, en samen met hen in oplossingen te willen denken. 

Volgens de wethouders zijn de plannen van het kabinet ‘eenzijdig’ en ‘een gemiste kans’. De stikstofplannen zouden te veel van bovenaf worden opgelegd, zonder samenspraak met de agrarische sector. “Er is ontzettend veel onzekerheid ontstaan bij de boerenfamilies. De waardering voor deze gezinsbedrijven is écht onvoldoende. Het is triest dat de boeren een speelbal zijn geworden van de politiek,” stelt wethouder Janssen – Van Gaal. 

“Waar is de lokale energie?” zegt wethouder Maas over de kabinetsplannen en de daarbij horende stikstofkaart. Wethouder Maas: “Het helpt niet als je zegt ‘hier is een bepaalde kleur, dus hier moet wat gebeuren’. Laten we nou naar het héle gebied kijken en gezamenlijk de problemen aanpakken. Dat de natuur onder druk staat, dat weten we. Hoe we dit oplossen? Met maatwerk.”

De wethouders zijn zodoende in gesprek gegaan met talloze ondernemers in de regio om de individuele situaties goed in kaart te brengen. Janssen - Van Gaal: “Samen hebben we de boerenfamilies bezocht en goede keukentafelgesprekken gevoerd.” Op basis van deze ontmoeten willen de wethouders, in samenspraak met de raad en de provincie, een plan opstellen om uit de stikstofproblematiek te komen. Door de gesprekken met de ondernemers te blijven voeren, wil de gemeente iedereen goede kansen geven. Wat Janssen - Van Gaal betreft is er dan ook gewoon ruimte voor zowel intensieve veehouderij als natuurinclusieve landbouw, mits op de juiste plaats gesitueerd.

Samen kijken naar oplossing
Ook andere sectoren kunnen volgens de wethouders hun steentje bijdragen. Zo heeft de industrie een flink aandeel in de algemene stikstofuitstoot, en mag ook de A73 niet worden vergeten. Met al die factoren moet rekening worden gehouden. Een uitweg uit de stikstofcrisis is dus enkel mogelijk als boeren, industrie, inwoners en de politiek nauw gaan samenwerken. Wethouder Maas: “Het is nu van belang dat we samen optrekken, ons hard maken voor maatwerk en tegelijkertijd het hoofddoel niet uit het oog verliezen: een flinke reductie van wat schadelijk is voor plant, dier en mens.”

Na de zomer leggen wethouders Janssen - Van Gaal en Maas een plan van aanpak voor aan de gemeenteraad.

Meer berichten