Foto: Ties van Dooren

Land van Cuijk scoort bovengemiddeld wat betreft WMO ondersteuning

  •   keer gelezen

LAND VAN CUIJK | De voormalige gemeenten in het Land van Cuijk presteerden in 2021 bovengemiddeld in vergelijking met andere gemeenten. Dit blijkt uit het verplichte jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek (CEO) waarin cliënten werden bevraagd over hun ervaringen met de toegang, de kwaliteit en het effect van de ondersteuning die zij vanuit de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) ontvangen.

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en geeft daarom ondersteuning thuis via de WMO. Omdat het Land van Cuijk in 2021 nog uit vijf verschillende gemeenten bestond en dus hun eigen werkwijzen en toegang hadden is het onderzoek uitgevoerd per voormalige gemeente. De resultaten werden vergelijken met een referentiegroep bestaande uit andere deelnemende gemeenten. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau BMC. De rapporten en factsheets per voormalige gemeente en voor de huidige gemeente zijn hier te vinden.

Contact, kwaliteit, effect
In de categorie contact scoorden de voormalige gemeenten van het Land van Cuijk op ieder onderdeel gemiddeld enkele procentpunten hoger dan de referentiegroep. Respondenten wisten vaker waar zij met hun hulpvraag terecht konden, vonden vaker dat zij snel geholpen werden, vonden vaker dat zij serieus genomen werden door een medewerker en vonden vaker dat zij in gesprekken met medewerkers vaker naar oplossingen werd gezocht. Het onderzoeksbureau schrijft: “Ten opzichte van de referentiegroep scoort uw gemeente veelal iets hoger. De verschillen zijn niet groot.” Ook op het gebied van kwaliteit scoort het Land van Cuijk iets hoger dan de referentiegroep. Meer mensen vonden dat de kwaliteit van de ondersteuning goed was (86 procent tegenover 85 procent) en dat die ondersteuning past bij de hulpvraag (87 procent tegenover 86 procent). In Cuijk nam de tevredenheid over de kwaliteit echter op beide punten af. “De kwaliteit van de ondersteuning is in uw gemeente goed gewaardeerd. De resultaten laten een vergelijkbaar beeld zien met de voorgaande jaren”, aldus het onderzoeksbureau. Tot slot werd ook het effect van de ondersteuning bovengemiddeld gewaardeerd. Het gaat hierbij om de stellingen: ‘Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil’, ‘Door de ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden’ en ‘Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een beter kwaliteit van leven’.

Meer berichten