<p>Strand aan de Kraaijenbergse Plassen in Beers.</p>

Strand aan de Kraaijenbergse Plassen in Beers.

(Foto: Martijn Schwillens)

Ontwikkelaar Waterpark Dommelsvoort moet park goed in beeld brengen

  •   keer gelezen

CUIJK | Er moet goed in beeld worden gebracht hoe Waterpark Dommelsvoort eruit komt te zien, alleen dan kan een milieueffectrapportage de gevolgen voor natuur, geluid en verkeersveiligheid goed in beeld brengen. Dat is het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de provincie Noord-Brabant en de gemeente Land van Cuijk.

Dutch Resort BV en TopParken willen aan de zuidkant van de Kraaijenbergse Plassen het Waterpark Dommelsvoort ontwikkelen. De provincie en gemeente hadden de Commissie om advies gevraagd over wat de milieueffectrapportage voor het project moet omvatten. De commissie adviseert over de inhoud en kwaliteit van zulke rapportages die door de initiatiefnemer geschreven moet worden. De ontwikkelaars willen maximaal 700 vakantiewoningen en een haven met maximaal 500 ligplaatsen creëren. De commissie schrijft: “Het waterpark bestaat uit woningen, een jachthaven en voorzieningen, zoals een restaurant. De aanleg en het gebruik hiervan kunnen gevolgen hebben voor natuur, geluid en verkeersveiligheid. Deze gevolgen moet het rapport goed in beeld brengen. Daarvoor moet duidelijk zijn hoe het gebied ingericht en gebruikt gaat worden. Laat daarom zien waar woningen komen, hoe de eilanden eruit komen te zien en hoe de gebruikers van het park zich in het gebied kunnen verplaatsen. Maak onderscheid in verblijfsgasten en dagrecreanten.” De provincie en de gemeente moeten de milieueffectrapportage in overweging nemen bij het afgeven van de benodigde vergunningen.

Meer berichten